Vietējās kopienas potenciāla izmantošanas iespējas Latvijas ilgtspējīgas reģionālās attīstības nodrošināšanai
2023
Edgars Pudzis

Aizstāvēšana
01.12.2023. 12:00, 023. gada 1.decembrī plkst.12:00 Rīgas Tehniskās universitātes Sociālo zinātņu nozaru promocijas padomes “RTU P-09” atklātā sēdē Rīgā, Kalnciema ielā 6 - 209. auditorijā

Zinātniskais vadītājs
Ineta Geipele, Sanda Lapuķe

Recenzenti
Tatjana Tambovceva, Andris Klepers, Frank Eckardt

Promocijas darbs ir zinātnisko rakstu kopa, kas ietver autora izstrādātos pētījumus. Ar zinātnisko rakstu kopu autors pamato pētījuma gaitu, atsevišķu rakstu savstarpējo sasaisti, kā arī pētījuma tematisko vienotumu un secīgumu. Pētījumos apskatīti jēdzieni “ciems”, “kopiena” un “viedais ciems”, analizēts vietējās kopienas iesaistes process, piemēri veiksmīgai kopienas iesaistei, kā arī izstrādāti ciema attīstības novērtēšanas indikatori. Noslēgumā sniegti priekšlikumi vietējās teritorijas/kopienas attīstības plānošanas modelim.


Atslēgas vārdi
Ilgtspēja, kopienu attīstība, piekrastes attīstība
DOI
10.7250/9789934229831

Pudzis, Edgars. Vietējās kopienas potenciāla izmantošanas iespējas Latvijas ilgtspējīgas reģionālās attīstības nodrošināšanai. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2023. 178 lpp.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196