Informācija par autoru
Vārds, Uzvārds:

Iveta Stāmure

Struktūrvienība:

(22000) Inženierekonomikas un vadības fakultāte

Pētniecības nozare:

5. Social sciences

Pētniecības apakšnozare:

5.2 Economics and Business

Pētniecības intereses:

E-pasts:

Iveta.Stamure(at)rtu.lv

ORCID: orcid-logo 0000-0003-2759-784X
Hipersaite: www.ievf.rtu.lv
Publikācijas
Atrasti 83 rezultāti tiek attēloti no 1 līdz 10.
Projekti
Atrasti 37 rezultāti tiek attēloti no 1 līdz 37.
2. MS Excel šablonu automātiskās veidošanas un aizpildīšanas programmas izveide SIA „ISP Optics Latvia: ISP OPTICS Corporation, ASV un SIA „ISP OPTICS Latvia” pētījuma projekts.
Informācijas tehnoloģijas
Andrejs Tambovcevs
5. ERP system iScala implementation in SIA „RUUKKI Latvija”: RautaRuukki Corporation, Somijas, Lietuvas un SIA „RUUKKI Latvija” pētījuma projekts.
Informācijas tehnoloģijas
Andrejs Tambovcevs
Aprites ekonomika koka ēku būvniecībā
Citi
Ineta Geipele
Augstas veiktspējas hibrīdbūvētu koka ēku projektēšana un būvniecība
Citi
Ineta Geipele
BUNĪ ekonomikas institūts (34-22500-DOK.BUNI/20)
Citi
Ineta Geipele
BUNĪ ekonomikas institūts (34-22500-N7626)
Citi
Ineta Geipele
BUNĪ ekonomikas institūts (34-22500-N7626.1)
Ineta Geipele
BUNĪ ekonomikas un vadīšanas katedra (34-22501-L8237)
Ineta Geipele
BUNĪ zinātniski pētnieciskā laboratorija (34-22502-RSFF.BUNI.ZPL)
Citi
Ineta Geipele
Būvniecības izmaksu samazināšanas iespējas
Mājokļu attīstība
Jānis Vanags
Care@Home
Citi
Sanda Lapuķe
COUNTRY BUSINESS PLAN FOR READY-MIX AND AGGREGATES BUSINESES
Uzņēmējdarbības veicināšana
Ineta Geipele
„Ekonomiskais pamatojums potenciāli brīvām zonām no ģenētiski modificētiem kultūraugiem Latvijā”.
Uzņēmējdarbības veicināšana
Jānis Vanags
Finansēšanas modeļi dzīvojamā fonda renovācijai Latvijā
Mājokļu attīstība
Ineta Geipele
„Ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanas ekonomiskais novērtējums Latvijā”
Uzņēmējdarbības veicināšana
Jānis Vanags
Ilgtspējīgas sabiedriskās ēkas, projektētas un veidotas no koksnes
Būvniecība un arhitektūra
Ineta Geipele
INERTO MATERIĀLU TIRGUS IZPĒTE
Uzņēmējdarbības veicināšana
Ineta Geipele
INVESTĪCIJU PROJEKTA NOVĒRTĒJUMS KARJERA TEHNIKAS IEGĀDEI
Uzņēmējdarbības veicināšana
Ineta Geipele
Izglītības sadarbība nekustamā īpašuma pārvaldības vidē
Īpašuma apsaimniekošana
Ineta Geipele
Jauno informācijas tehnoloģiju risinājumu izstrādāšana un ieviešana SIA „ISP Optics Latvia: ISP OPTICS Corporation, ASV un SIA „ISP OPTICS Latvia” pētījuma projekts.
Informācijas tehnoloģijas
Andrejs Tambovcevs
Kustamās mantas pārvaldīšanas informatīvās sistēmas izstrāde un ieviešana
Īpašuma apsaimniekošana
Tatjana Tambovceva
Latvijas reģionu ekonomikas attīstības perpektīvas un virzieni
Pilsētas attīstība un plānošana
Jānis Vanags
„Lauksaimniecības atkritumu enerģētiskās vērtības un izmantošanas perspektīvu analīze un alternatīvo kurināmo izveide”
Komunālā saimniecība
Jānis Vanags
„Lauksaimniecības nozares un zinātnes attīstības stratēģija”.
Uzņēmējdarbības veicināšana
Jānis Vanags
LR RAPLM darba grupa valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portāla noteikumu izstrādē
Pilsētas attīstība un plānošana
Armands Auziņš
Methods of critical infrastructure control
Enerģētika
Nadežda Kuņicina
„Modeļa OTC (Order to Cash) izstrādāšana un ieviešana Baltijas reģionā”
Būvniecība un arhitektūra
Andrejs Tambovcevs
No namu pārvaldīšanas uz klimata pārvaldīšanu (ēku uzturēšanā)
Citi
Ineta Geipele
„Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana” 2010/0274/1DP/1.2.1.1.1/10/IPIA/VIAA/001
Uzņēmējdarbības veicināšana
Ineta Geipele
Piekraste mums
Citi
Sanda Lapuķe
Pilsētu un reģionu attīstības mijiedarbības sociāli ekonomiskie un ekoloģiskie aspekti
Pilsētas attīstība un plānošana
Jānis Vanags
Priekšlikumu sagatavošana zemes pārvaldības sistēmas izveidošanai un zemes pārvaldības likumprojekta izstrādei
Pilsētas attīstība un plānošana
Ineta Geipele
Resursu izmantošanas efektivitātes problēmas būvniecības nozarē paaugstināta pieprasījuma apstākļos
Uzņēmējdarbības veicināšana
Ineta Geipele
RISK AGENDA
Uzņēmējdarbības veicināšana
Ineta Geipele
„SIA „A.A. Mežmalas” un tās sadarbības partneru darbinieku kvalifikācijas celšana un jaunu zināšanu apguve”
Būvniecība un arhitektūra
Ineta Geipele
The Norwegian Chamber of Commerce in Latvia projekts „The Latvian Crisis:What went wrong and why?”
Uzņēmējdarbības veicināšana
Georgs Mote
Vides zinātnes studiju satura attīstība un studiju materiālu izstrāde
Vides aizsardzība
Tatjana Tambovceva