Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English
Informācija par autoru
Vārds, Uzvārds Leonards Budņiks
Struktūrvienība (22701) Inovāciju un uzņēmējdarbības vadības katedra
Pētniecības nozare 5. Sociālās zinātnes
Pētniecības apakšnozare 5.2. Ekonomika un uzņēmējdarbība
Pētniecības intereses socialie tīkli, MVU, uzņēmumu tikli
E-pasts Leonards.Budniks@rtu.lv
expert.uri www.ievf.rtu.lv/budniks

Publikācijas

Nosaukums Publikācijas veids Izdošanas gads Autori
Cloud Service Providers’ Competitiveness – the Case of Latvia Anonīmi recenzēts zinātniskais raksts, kas publicēts izdevumā ar starptautisku redkolēģiju un pieejams citā indeksētā datu bāzē 2014 Leonards Budņiks, Konstantins Didenko
Formatting and Style Guidelines for Study and Graduate Papers Citas grāmatas (tai skaitā skolu mācību grāmatas, populārzinātniskā literatūra, daiļliteratūra, vārdnīcas, enciklopēdijas u.c.) 2017 Inga Lapiņa, Marina Platonova, Leonards Budņiks, Kristīne Fedotova, Konstantins Kozlovskis, Tatjana Smirnova, Deniss Ščeulovs, Igors Tipāns
Pensiju fondu efektivitātes analīze Raksts konferenču tēžu krājumā 2010 Leonards Budņiks, Konstantins Kozlovskis
SME Management Decision-Making Problems in Changing Market Conditions, Latvian Experience Anonīmi recenzēts zinātniskais raksts, kas publicēts izdevumā ar starptautisku redkolēģiju un pieejams citā indeksētā datu bāzē 2012 Leonards Budņiks, Konstantins Didenko
Studiju un noslēguma darbu noformēšanas metodiskie norādījumi Citas grāmatas (tai skaitā skolu mācību grāmatas, populārzinātniskā literatūra, daiļliteratūra, vārdnīcas, enciklopēdijas u.c.) 2016 Inga Lapiņa, Daira Aramina, Leonards Budņiks, Tatjana Celmiņa, Kristīne Fedotova, Krista Griķe, Liene Ivanova, Līga Kamola, Konstantins Kozlovskis, Nadežda Semjonova, Inese Vilcāne
Vairumtirdzniecības uzņēmumu darbības modelēšana - problēmas un risinājumi Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā 2011 Leonards Budņiks, Konstantins Didenko
Использование интернет порталов для поддержки предприятий малого бизнеса в Латвии Raksts konferenču tēžu krājumā 2011 Leonards Budņiks, Konstantins Didenko
Atrasti 7 ieraksti, tiek attēloti visi ieraksti.

Projekti

Nosaukums Nozare Struktūrvienība Atbildīgā persona
Atbalsts RTU doktora studiju īstenošanai Citi 04000 Lauris Bisenieks
Enerģētikas institūts (34-11200-DOK.EI) 11200 Antans Sauļus Sauhats
Inovāciju ekonomisko pētījumu centrs (34-22703-I1873) 22703 Elīna Gaile-Sarkane
Inovāciju un uzņēmējdarbības vadības katedra (34-22701-RSFF.IUVK) 22701 Jana Eriņa
MVU koučings: 5 PUNKTU treniņprogramma Uzņēmējdarbības veicināšana 22700 Elīna Gaile-Sarkane
Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments (12-01R00-Uzņēmējdarbība) 01R00 Jana Eriņa
Ūdens pētniecības zinātniskā laboratorija (34-24601-L8438) Komunālā saimniecība 24601 Jānis Rubulis