Informācija par autoru
Vārds, Uzvārds:

Iveta Ozoliņa-Ozola

Struktūrvienība:

(22704) Uivi tālākizglītības nodaļa

Zinātniskais grāds:

Doktors

Pētniecības nozare:

5. Social sciences

Pētniecības apakšnozare:

5.2 Economics and Business

Pētniecības intereses:

cilvēku resursu vadīšana, cilvēku resursu ekonomika

E-pasts:

Iveta.Ozolina-Ozola(at)rtu.lv

ORCID: orcid-logo 0000-0002-7476-4666
Publikācijas
Atrasti 16 rezultāti tiek attēloti no 1 līdz 10.
Multitasking in Knowledge Intensive Business Services
(2020)
Inese Suija-Markova, Liene Briede, Elīna Gaile-Sarkane, Iveta Ozoliņa-Ozola
Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē
An Exploratory Study of the Role of Human Resource Management in Models of Employee Turnover
(2016)
Iveta Ozoliņa-Ozola
Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē
Reducing Employee Turnover in Small Business: An Application of Employee Turnover Models
(2015)
Iveta Ozoliņa-Ozola
Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos

Projekti
Atrasti 4 rezultāti tiek attēloti no 1 līdz 4.
ES politikas ietekme uz augstākās izglītības uz zi nātnes sistēmas pārmaiņām Norvēģijā un Latvijā
Izglītība
Modris Ozoliņš
Inovāciju un uzņēmējdarbības vadības katedra (34-22701-RSFF.IUVK)
Jana Eriņa
Sabiedrības iesaiste sociālās inovācijas procesos Latvijas ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai
Citi
Karine Oganisjana
Vadības kompetenču pilnveide izcilībā balstītai stresa novēršanai un darbam organizāciju ilgtspējīgai attīstībai Eiropā
Uzņēmējdarbības veicināšana
Jānis Mazais