Informācija par autoru
Vārds, Uzvārds:

Iveta Ozoliņa-Ozola

Struktūrvienība:

(22704) Uivi tālākizglītības nodaļa

Zinātniskais grāds:

Doktors

Pētniecības nozare:

5. Social sciences

Pētniecības apakšnozare:

5.2 Economics and Business

Pētniecības intereses:

cilvēku resursu vadīšana, cilvēku resursu ekonomika

E-pasts:

ivetaozolinaozola(at)gmail.com

ORCID: orcid-logo 0000-0002-7476-4666
Publikācijas
Atrasti 17 rezultāti tiek attēloti no 1 līdz 10.
Multitasking in Knowledge Intensive Business Services
(2020)
Inese Suija-Markova, Liene Briede, Elīna Gaile-Sarkane, Iveta Ozoliņa-Ozola
Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē
An Exploratory Study of the Role of Human Resource Management in Models of Employee Turnover
(2016)
Iveta Ozoliņa-Ozola
Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē

Projekti
Atrasti 4 rezultāti tiek attēloti no 1 līdz 4.
ES politikas ietekme uz augstākās izglītības uz zi nātnes sistēmas pārmaiņām Norvēģijā un Latvijā
Izglītība
Modris Ozoliņš
Inovāciju un uzņēmējdarbības vadības katedra (34-22701-RSFF.IUVK)
Jana Eriņa
Sabiedrības iesaiste sociālās inovācijas procesos Latvijas ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai
Citi
Karine Oganisjana
Vadības kompetenču pilnveide izcilībā balstītai stresa novēršanai un darbam organizāciju ilgtspējīgai attīstībai Eiropā
Citi
Jānis Mazais