Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English
Informācija par autoru
Vārds, Uzvārds Anita Straujuma
Struktūrvienība (01N03) Absolventu nodaļa
E-pasts Anita.Straujuma@rtu.lv

Publikācijas

Atrasti 7 ieraksti, tiek attēloti visi ieraksti.
Nosaukums Veids Izdošanas gads Autori
Cross-Disciplinary Methodology for Development of Entrepreneurial Skills: the Case of Riga Technical University Raksts pilna teksta konferenču rakstu krājumā 2015 Anita Straujuma, Elīna Gaile-Sarkane
Legislation Impact, Regulatory Compliance and Strategic Management Process in Higher Education Institutions of Latvia Raksts konferenču tēžu krājumā 2017 Anita Straujuma, Modris Ozoliņš, Inga Lapiņa, Elīna Gaile-Sarkane
Policies, Legislation and Regulatory Compliance Governance Impact on Strategic Management of Higher Education and Research Institutions in Latvia Raksts pilna teksta konferenču rakstu krājumā 2017 Anita Straujuma, Inga Lapiņa, Elīna Gaile-Sarkane, Modris Ozoliņš
Regulatory Compliance Governance as a Tool of Strategic Knowledge Management in Entrepreneurial Ecosystem Raksts pilna teksta konferenču rakstu krājumā 2016 Anita Straujuma, Elīna Gaile-Sarkane
The Role of Regulatory Compliance Governance in Strategic Management of Higher Education and Research Institutions Raksts pilna teksta konferenču rakstu krājumā 2016 Anita Straujuma, Modris Ozoliņš, Inga Lapiņa, Elīna Gaile-Sarkane, Bjørn Stensaker
What Latvia can Learn from Engaged University Concept Implementation Case Raksts konferenču tēžu krājumā 2017 Modris Ozoliņš, Anita Straujuma, Elīna Gaile-Sarkane
What Latvia Can Learn from Israel University-Industry Innovation Cooperation Raksts pilna teksta konferenču rakstu krājumā 2016 Irēna Vaivode, Anita Straujuma, Elīna Gaile-Sarkane
Atrasti 7 ieraksti, tiek attēloti visi ieraksti.

Projekti

Nosaukums Nozare Struktūrvienība Atbildīgā persona
Enerģētikas institūts (34-11200-DOK.EI) 11200 Antans Sauļus Sauhats
ES politikas ietekme uz augstākās izglītības uz zi nātnes sistēmas pārmaiņām Norvēģijā un Latvijā Izglītība 22061 Modris Ozoliņš
Ražošanas kvalitātes institūts (34-22600-N7050.3) Citi 22600 Jānis Mazais
Ražošanas kvalitātes institūts (34-22600-RSFF.RKI) Citi 22600 Jānis Mazais