Informācija par autoru
Vārds, Uzvārds:

Inga Eriņa

Struktūrvienība:

(22A00) Ekonomikas un uzņēmējdarbības institūts

E-pasts:

inga.erina(at)rtu.lv

ORCID: orcid-logo 0000-0002-0454-2734
Publikācijas
Atrasti 7 rezultāti tiek attēloti no 1 līdz 7.
Impact of Stakeholder Groups on Development of a Regional Entrepreneurial Ecosystem
(2017)
Inga Eriņa, Vladimirs Šatrevičs, Elīna Gaile-Sarkane
Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē
The Importance of Stakeholders in Human Resource Training Projects
(2015)
Inga Eriņa, Iveta Ozoliņa-Ozola, Elīna Gaile-Sarkane
Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē

Projekti
Atrasti 16 rezultāti tiek attēloti no 1 līdz 16.
Avenantramīdu koncentrātu inovatīvu ieguves tehnoloģiju ieviešana bioloģiski aktīvu produktu ražošanā
RTU pētniecības
Māra Jure
Enerģētikas institūts (34-11200-DOK.EI)
Antans Sauļus Sauhats
ES politikas ietekme uz augstākās izglītības uz zi nātnes sistēmas pārmaiņām Norvēģijā un Latvijā
Izglītība
Modris Ozoliņš
Inovāciju un uzņēmējdarbības vadības katedra (34-22701-RSFF.IUVK)
Jana Eriņa
Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu ilgspējīgo attīstību ietekmējošo faktoru analīze un novērtējums
Uzņēmējdarbības veicināšana
Nataļja Lāce
Mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) ilgtspējība un sociālā atbildība mācoties (SOCIALSME)
Uzņēmējdarbības veicināšana
Elīna Gaile-Sarkane
Methods of critical infrastructure control
Enerģētika
Nadežda Kuņicina
Nodarbinātības un prasmju prognozēšana: sociālo investīciju atdeve
Uzņēmējdarbības veicināšana
Inga Lapiņa
„Pretkrīzes vadīšanas stratēģijas attīstība Latvijas uzņēmumos”
Uzņēmējdarbības veicināšana
Konstantins Didenko
Rīgas Tehniskās universitātes institucionālās kapacitātes attīstība
Citi
Gatis Bažbauers
Riska kapitāls un uz inovāciju vērsta uzņēmējdarbība Latvijā: attīstību ietekmējošo faktoru novērtējums
Uzņēmējdarbības veicināšana
Nataļja Lāce
Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments (12-01R00-Uzņēmējdarbība)
Jana Eriņa
Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts (34-22700-N7051.2)
Citi
Konstantins Didenko
Uzņēmējdarbības pētījumu attīstība augstskolā: starptautiskās pieredzes pārnese
Uzņēmējdarbības veicināšana
Elīna Gaile-Sarkane
Vadības iemaņu attīstīšana un uzlabošana vadītājiem krīzes laikā: novatoriska apmācību metodika Eiropas jaunajiem profesionāļiem (YOUNGLEADRES)
Uzņēmējdarbības veicināšana
Elīna Gaile-Sarkane
Veiktspējas pārvaldības pilnveidošana valsts sektora reformu ietekmē klīniskās universitātes slimnīcās
Citi
Aivars Vilnis Krastiņš