Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English
Informācija par autoru
Vārds, Uzvārds Anatolijs Magidenko
Uzruna Mrs
label.academicTitle Habilitētais doktors
E-pasts Anatolijs.Magidenko@rtu.lv

Publikācijas

Nosaukums Publikācijas veids Izdošanas gads Autori
About Specifics of Using Information Technologies in Product Promotion = Par informācijas tehnoloģiju izmantošanas īpatnībām produktu virzīšanā Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā 2004 Jūlija Grinberga, Anatolijs Magidenko
Atkritumu apsaimniekošanas uzlabošanas iespējas Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā 2007 Kārlis Krūzs, Konstantins Didenko, Anatolijs Magidenko
Atkritumu apsaimniekošanas vadības sistēmas uzlabošana Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā 2002 Vladimirs Cudečkis, Konstantins Didenko, Anatolijs Magidenko
Basic Aspects of Crisis Management Methodology in Small and Medium Size Business Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos 2012 Irina Mogorite, Konstantins Didenko, Anatolijs Magidenko
Bīstamo atkritumu apsaimniekošanas ekonomiskie aspekti Latvijā Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā 2008 Konstantins Didenko, Nora Dubro, Anatolijs Magidenko
Bīstamo atkritumu apsaimniekošanas pamatprincipi Latvijā Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā 2007 Nora Dubro, Anatolijs Magidenko, Konstantins Didenko
Bīstamo atkritumu apsaimniekošanas pamatprincipi Latvijā Raksts konferenču tēžu krājumā 2007 Konstantins Didenko, Nora Dubro, Anatolijs Magidenko
Bīstamo atkritumu ekonomiskās ietekmes novērtēšanas sistēma Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos 2009 Nora Dubro, Anatolijs Magidenko
Bīstamo atkritumu ekonomiskās ietekmes novērtēšanas sistēma Raksts konferenču tēžu krājumā 2009 Nora Dubro, Anatolijs Magidenko
Bīstamo atkritumu inovatīvās vadīšanas teorētiskie pamati Raksts konferenču tēžu krājumā 2010 Nora Dubro, Anatolijs Magidenko, Konstantins Didenko
Atrasti 65 ieraksti, tiek attēloti no 1 līdz 10.[Pirmā/Iepriekšējā] 1,2,3,4,5,6,7 [Nākamā/Pēdējā]

Vadītie promocijas darbi

Nosaukums Izdošanas gads Autori
Pakalpojumu kvalitātes ekonomiskā nodrošināšana mazos un vidējos uzņēmumos 2011 Rita Greitāne
Bīstamo atkritumu vadīšanas apsaimniekošanas ekonomiskie aspekti Latvijā 2011 Nora Dubro
Atrasti 2 ieraksti, tiek attēloti visi ieraksti.

Projekti

Nosaukums Nozare Struktūrvienība Atbildīgā persona
Atbalsts RTU doktora studiju īstenošanai Citi 04000 Lauris Bisenieks
Avenantramīdu koncentrātu inovatīvu ieguves tehnoloģiju ieviešana bioloģiski aktīvu produktu ražošanā RTU pētniecības 14A24 Māra Jure
Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu ilgspējīgo attīstību ietekmējošo faktoru analīze un novērtējums Uzņēmējdarbības veicināšana 22108 Nataļja Lāce
Latvijas reģionu konkurētspējas paaugstināšanas ekonomiskie aspekti Uzņēmējdarbības veicināšana 22400 Maija Šenfelde
Methods of critical infrastructure control Enerģētika 04000 Nadežda Kuņicina
„Pretkrīzes vadīšanas stratēģijas attīstība Latvijas uzņēmumos” Uzņēmējdarbības veicināšana 22100 Konstantins Didenko
Uz zināšānu ekonomisko vadīšanu balstītas inovatīvās uzņēmējdarbības attīstība Latvijā Uzņēmējdarbības veicināšana 22000 Anatolijs Magidenko
Uzņēmējdarbības pētījumu attīstība augstskolā: starptautiskās pieredzes pārnese Uzņēmējdarbības veicināšana 22100 Elīna Gaile-Sarkane