Uzņēmumu zīmolu mijiedarbības efektivitāte
2011
Natalja Grigorjeva, Anatolijs Magidenko

Zīmolu sadarbības nepieciešamību ir izraisījušas pasaules ekonomiskās tendences un klientu prasību izmaiņas. Viegli pieejama informācija, identisko pakalpojumu liela izvēle, globalizācija un tehnoloģiskais progress padara klientus prasīgākus un stimulē tiekties pilnvērtīgāku pakalpojumu saņemšanai ar mazāku resursu patēriņu. Esošā parādība stimulē meklēt jaunas pieejas preču virzīšanā, klientu attiecību vadīšanā un zīmolvedībā. Rezultātā arvien vairāk kompāniju, it īpaši avionozarē, izmanto tādas pieejas, kā partnerattiecību veidošana ar konkurentiem, partneriem industrijas robežās un ārpus tās, kā arī koalīciju lojalitātes programmu veidošanā. Darba pētījuma objekts ir avionozares zīmolu mijiedarbības veidi un nozīme, kā arī to ietekme uz klientu pieredzi, apmierinātību un, pats galvenais, uz lojalitāti.


Atslēgas vārdi
airline industry, efficiency of brand, loyalty programs

Grigorjeva, N., Magidenko, A. Uzņēmumu zīmolu mijiedarbības efektivitāte. Ekonomiskie pētījumi uzņēmējdarbībā. Nr.9, 2011, 61.-69.lpp. ISSN 1691-0737.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196