Bīstamo atkritumu inovatīvās vadīšanas teorētiskie pamati
2011
Nora Dubro, Anatolijs Magidenko, Konstantins Didenko

Bīstamo atkritumu apsaimniekošanas vadīšanas rezultativitātes palielināšanai nepieciešams līdzsvarot aizlieguma un stimulēšanas instrumentus, pielāgot ES ekoloģiski-ekonomiskās kontroles rādītājus konkrēto teritoriju sociāli-ekonomiskajām iezīmēm, likt lielāku uzsvaru uz materiālu un energoresursu saglabāšanu. Bīstamo atkritumu vadīšanas inovatīvajai pieejai jānodrošina zinātniski-teorētisko pamatojumu. Tāpēc ir būtiski kritiski novērtēt citu valstu bīstamo atkritumu ekonomiskās vadīšanas pieredzi, tās elastīgās pārņemšanas iespējas, un formulēt pašu teorētiski-filozofisko sistēmu.


Atslēgas vārdi
innovative management, theoretical bases

Dubro, N., Magidenko, A., Didenko, K. Bīstamo atkritumu inovatīvās vadīšanas teorētiskie pamati. Ekonomika un uzņēmējdarbiba. Nr.21, 2011, 31.-38.lpp. ISSN 1691-0737.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196