Informācija par autoru
Vārds, Uzvārds:

Nora Dubro

Publikācijas
Atrasti 14 rezultāti tiek attēloti no 1 līdz 10.
Об иновационом подходе к экономическому управлению опасными отходами в Латвии
(2010)
Nora Dubro, Anatolijs Magidenko, Konstantins Didenko
Anonīmi recenzēts zinātniskais raksts, kas publicēts izdevumā ar starptautisku redkolēģiju un pieejams citā indeksētā datu bāzē
Bīstamo atkritumu ekonomiskās ietekmes novērtēšanas sistēma
(2009)
Nora Dubro, Anatolijs Magidenko
Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos
The Economic Measurement of Hazardous Waste’s Parameters in Waste Management
(2008)
Nora Dubro, Anatolijs Magidenko
Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos