Организационно-экономические аспекты управления опасными отходами в Латвии
Организационно-экономические проблемы современного производства в условиях глобализации экономики: сборник материалов международного научно-практического семинара 2009
Anatolijs Magidenko, Nora Dubro

Bīstamo atkritumu apsaimniekošanas sistēmas pilnveidošana pašlaik ir atzīta par galveno vides aizsardzības problēmu. Ievērojot augsto tehnogēno slodzi, globalizāciju, Latvijas ierobežotību energoresursos, galvenie bīstamo atkritumu vadīšanas organizatoriski-ekonomiskie aspekti ir resursu taupības aktivitātes, kaitīguma pārvēršana labumā, bīstamības mērīšana ar pamatotiem tehniski-ekonomiskajiem rādītājiem, investīciju optimizācija.


Atslēgas vārdi
элементы и принципы управления опасными отходами

Magidenko, A., Dubro, N. Организационно-экономические аспекты управления опасными отходами в Латвии. No: Организационно-экономические проблемы современного производства в условиях глобализации экономики: сборник материалов международного научно-практического семинара, Krievija, Москва, 26.-26. oktobris, 2009. Москва: ИнЭУП, 2009, 50.-55.lpp.

Publikācijas valoda
Russian (ru)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196