Farmaceitisko produktu virzīšanas sistēma Latvijas tirgū
2011
Irina Trofimova, Anatolijs Magidenko

Farmācijas nozarē produktu virzīšana ir komunikācija, nevis vienkārša noieta veicināšana. Šajā nozarē īpaši svarīga ir komunikācija ar patērētājiem, ārstiem un farmaceitiem. Zāļu ražotāja uzdevums ir veikt tādu komunikācijas procesu, lai patērētājs atdotu priekšroku viņa ražotajām zālēm. Šajā nozarē ir svarīgi zināt, pēc kāda principa patērētājs izvēlas zāles un kas ietekmē ārsta izvēli, izrakstot zāles. Galvenā problēma zāļu virzīšanai tirgū farmācijas nozarē it tāda, ka zāļu ražotāji ir spiesti saskarties ar tādiem ierobežojumiem un ietekmējošiem faktoriem, kuru nav nevienā citā nozarē. Farmācijas uzņēmumu veiksmīga attīstība ir atkarīga no precīzas un savlaicīgas produktu virzīšanas, kura veikta, ievērojot visus farmācijas nozari ietekmējošos faktorus.


Atslēgas vārdi
pharmaceutical industry, product promotion, promotion model, Latvia

Trofimova, I., Magidenko, A. Farmaceitisko produktu virzīšanas sistēma Latvijas tirgū. Ekonomiskie pētījumi uzņēmējdarbībā. Nr.9, 2011, 169.-176.lpp. ISSN 1691-0737.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196