Latvijas tūrisma konkurētspējas modelis
2011
Naiļja Gaņijeva, Anatolijs Magidenko

Rakstā ir izskatīta tūrisma nozīme Latvijas tautsaimniecībā. Izstrādāts tūrisma klastera konkurētspējas modelis. Rakstā atspoguļoti tūrisma konkurētspēju ietekmējošie faktori. Parādīta mārketinga loma tūrisma konkurētspējā. Noteikta Latvijas tūrisma konkurētspējas prognoze.


Atslēgas vārdi
Tourism, tourism product, tourism cluster

Gaņijeva, N., Magidenko, A. Latvijas tūrisma konkurētspējas modelis. Ekonomiskie pētījumi uzņēmējdarbībā. Nr.9, 2011, 53.-60.lpp. ISSN 1691-0737.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196