Komercbankas konkurētspējas stratēģijas izstrādāšana
2011
Aleksejs Tomiševs, Anatolijs Magidenko

Raksta izstrādes gaitā autori pierāda, ka esošā Swedbank konkurētspējas stratēģija vairs nesniedz nepieciešamo efektu. Darbā tiek pētīta Swedbank un tas tuvāko konkurentu konkurētspējas rādītājs. Tas ļauj noskaidrot bankas situāciju konkurētspējas jomā un izstrādāt savus priekšlikumus situācijas uzlabošanai. Darba praktiskā vērtība saistīta ar iegūto rezultātu praktisku izmantošanu reālajā uzņēmumā. Darbā tiek izmantoti reālie dati par uzņēmuma darbību, tāpēc iegūtie rezultāti ir ticami. Iegūtās atziņas un piedāvātie modeļi ir reāli izmantojami pārvaldes procesā un vadītāji tos var izmantot savā ikdienas darbā. Ieviešot piedāvātās izmaiņas, varēs uzlabot esošo konkurētspējas situāciju par 3.9% jeb naudas izteiksmē 69 mljn. LVL. Riska pakāpe šai situācijā ir 40%.


Atslēgas vārdi
Strategy, competitiveness, efficiency, competitive advantage, the company's staff, satisfaction, loyalty

Tomiševs, A., Magidenko, A. Komercbankas konkurētspējas stratēģijas izstrādāšana. Ekonomiskie pētījumi uzņēmējdarbībā. Nr.9, 2011, 156.-168.lpp. ISSN 1691-0737.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196