Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Komercializācijas pieteikums: Turētājs nenožuvušu gleznu transportēšanai

Nosaukums Turētājs nenožuvušu gleznu transportēšanai
Anotācija

Gleznojot ar eļļas krāsu vai tai līdzīgu krāsojošu materiālu, uzklātās krāsas žūšanas laiks var būt ievērojami ilgs, parasti tas aizņem 20–24 stundas. Kamēr krāsa nav nožuvusi, gleznojumu ir viegli sabojāt, tādēļ virsma jāpasargā no jebkādiem pieskārieniem. Šajā laikā arī citas virsmas, kas nonāk saskarsmē ar nenožuvušo gleznu, var tikt aptraipītas. Taču šādas nenožuvušas gleznas nereti nepieciešams transportēt.

Atslēgas vārdi nenožuvušu gleznu pārvadāšana, eļļas glezna, žāvēšanas laiks
Autori Jānis Blunavs
Elīna Gaile-Sarkane
Modris Ozoliņš
Struktūrvienība (22701) Inovāciju un uzņēmējdarbības vadības katedra
Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija, NACE 2 Citur neklasificētu iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošana
Citi profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi
Tehnoloģijas/produkta apraksts

Tiek piedāvāta ierīce nenožuvušu gleznu transportēšanai. Gleznu turētājs (sk 1. att.) ir paredzēts gleznu pāra transportēšanai. Gleznas tiek sastiprinātas, uzmontējot gleznu pārim gleznu turētāja moduļus. Gleznu savienošanu ar moduli nodrošina tā “žokļi”, kas tiek fiksēti gleznu pretējās malās, uzspīlējot tos uz koka rāmja līstēm, pievelkot speciālas skrūves. Gleznas ar uzmontētajiem “žokļiem” tiek sastiprinātas ar eņģēm, kuru serdenī var ievietot rokturi.

1. att. Turētājs nenožuvušu gleznu transportēšanai.

Iespējamais pielietojums Ierīce paredzētā profesionāliem un amatieru māksliniekiem, kuri glezno ar eļļas krāsu vai tai līdzīgu krāsojošu materiālu.
Priekšrocības

Piedāvātā ierīce ir kompakta un nodrošina pilnīgu gleznu aizsardzību transportēšana laikā, jo stiprinājuma detaļas neskar ar krāsu apstrādātās gleznas daļas.

Tehnoloģijas gatavības līmenis Sistēmas prototipa demonstrācija darbības vidē: sistēmas prototips, kas atbilst vai tikai minimāli atšķiras no plānotās sistēmas, ir pārbaudīts reālās darbības vidē
Vēlamais sadarbības veids • Līgumi par ierīces ražošanu. • Pakalpojumu līgumi. • Citi sadarbības veidi pēc abpusējās vienošanās.
Patenta numurs
  • LV 15297
ID 145
Kontaktinformācija Linda Šufriča, e-pasts: inovacijas@rtu.lv; tel.: 28442736