Strategic Fit Assessment for Enhancing Manufacturing Company’s Development
2016
Vladimirs Šatrevičs

Aizstāvēšana
09.12.2016. 10:00, Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātē, Kalnciema ielā 6, 309. auditorijā

Zinātniskais vadītājs
Elīna Gaile-Sarkane

Recenzenti
Ineta Geipele, Jurijs Spiridonovs, Asta Savanevičienė

Promocijas darbs tiek rakstīts par stratēģisko vadīšanu ilgtspējīgas konkurences priekšrocības veidošanā, lai sasniegtu maksimālas konkurences priekšrocības tirgū, uzlabotu stratēģijas plānošanas procesu un sniegtu ieteikumus attiecībā uz pievienotās vērtības vadīšanu. Promocijas darbā tiek apskatīta stratēģiskās piemērotības loma uzņēmuma konkurētspējā un tiek balstīta uz piemērotību starp stratēģiju, organizatoriskās un ārējas vides saderību. Uzņēmumam ar optimālu stratēģisko piemērotību ir labāks sniegums, salīdzinot ar citiem uzņēmumiem. Pētījuma gaitā, autors izpētījis industrializācijas ietekmi uz ražošanas uzņēmuma attīstību, intelektuālā kapitāla lomu mūsdienu ražošanas uzņēmuma konkurences priekšrocībās , veicis analīzi postindustriālās sabiedrības pazīmēm un organizāciju attīstības teorijai. Autors ir izstrādājis kvantitatīvo konceptuālo modeli konkurences priekšrocības novērtēšanai, pamatojoties uz ražošanas uzņēmuma vērtību radīšanu. Ražošanas uzņēmuma stratēģisko attīstību varētu stiprināt, izmantojot stratēģiskās piemērotības optimizāciju, lai panāktu ilgtspējīgu attīstību. Autora izstrādātais stratēģiskās piemērotības integratīvais modelis veicina ražošanas uzņēmumu izaugsmes iespējas apstrādes rūpniecībā.


Atslēgas vārdi
strategic fit, Resource-Based View, VRIO approach, industrialisation, post-industrial economy, postmodern organisation, strategic management, knowledge-based perspectives, intellectual capital, organisation development theory, dynamic environment

Šatrevičs, Vladimirs. Strategic Fit Assessment for Enhancing Manufacturing Company’s Development. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2016. 169 lpp.

Publikācijas valoda
English (en)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196