Elektroniskās vides izmantošana uzņēmējdarbības attistībā
2013
Deniss Ščeulovs

Aizstāvēšana
27.12.2013. 10:00, Inženierekonomikas un vadības fakultātē, Kalnciema ielā 6, 309.aud.

Zinātniskais vadītājs
Elīna Gaile-Sarkane

Recenzenti
Konstantins Didenko, Līga Peiseniece, Asta Savanevičienė

Promocijas darba mērķis ir izpētīt uzņēmējdarbības attīstības un elektroniskās vides mijiedarbības teorētiskos aspektus un, pamatojoties uz veiktajiem teorētiskiem, kā arī empīriskajiem pētījumiem, izstrādāt metodiku uzņēmuma attīstības nodrošināšanai, izmantojot elektronisko vidi.


Atslēgas vārdi
E-environment, entrepreneurship

Ščeulovs, Deniss. Elektroniskās vides izmantošana uzņēmējdarbības attistībā. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2013. 164 lpp.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196