Informācija par autoru
Vārds, Uzvārds:

Artūrs Medvids

Struktūrvienība:

(32500) Tehniskās fizikas institūts

Zinātniskais grāds:

Habilitētais doktors

E-pasts:

Arturs.Medvids(at)rtu.lv

ORCID: orcid-logo 0000-0002-1727-0280
Publikācijas
Atrasti 276 rezultāti tiek attēloti no 1 līdz 10.
Phase Transition in Laser Irradiated TiO2 Thin Films
(2022)
Ion Lungu, L. Ghimpu, T. Potlog, Artūrs Medvids, C. Moise
Publikācijas konferenču materiālos, kas ir indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS

Patenti
Atrasti 16 rezultāti tiek attēloti no 1 līdz 10.
Projekti
Atrasti 34 rezultāti tiek attēloti no 1 līdz 34.
Ar Nd:YAG lāzeru inducēta fotopolimerizācija Novolac polimeros
Materiālu tehnoloģija
Sanita Vanaga
Ar retzemju oksīdiem un fluora savienojumiem modificētu SiO2 nanomateriālu sola-gēla sintēze, to struktūras un luminescento īpašību izpēte
Materiālu tehnoloģija
Inna Juhņeviča
Atbalsts RTU doktora studiju īstenošanai
Citi
Lauris Bisenieks
Atbalsts RTU doktorantūras attīstībai
Izglītība
Santa Rendore
Avenantramīdu koncentrātu inovatīvu ieguves tehnoloģiju ieviešana bioloģiski aktīvu produktu ražošanā
RTU pētniecības
Māra Jure
Daudzfunkcionālie materiāli un kompozāti,fotonika un nanotehnoloģijas. (IMIS2). Projekts 2.5. Nanomatriāli un nanotehnoloģijas (Y8110)
Citi
Artūrs Medvids
Gaismas, X- un y- staru detektora izgatavošana ar aizliegtas zonas (varizons) gradientu pielietojot lāzera starojumu
Materiālu tehnoloģija
Aleksandrs Mičko
GeSn fotosensori - no pētījumiem līdz lietojumam
Citi
Artūrs Medvids
GeSn fotosensori - no pētījumiem līdz lietojumam
Citi
Artūrs Medvids
GeSn fotosensori - no pētījumiem līdz lietojumam
Nanotehnoloģijas un nanomateriāli
Artūrs Medvids
Hidrofīlu un superhidrofobu nanodaļiņas saturošo pārklājumu izstrāde borsilikātstikla emaljai tēraudam, izmantojot sola-gēla un lāzera tehnoloģijas
Materiālu tehnoloģija
Gundars Mežinskis
Inovatīva lāzertehnoloģija epitaksiālajiem cietajiem šķīdumiem, kas balstīti uz ceturtās grupas elementiem
Citi
Juris Blūms
INOVATĪVU FUNKCIONĀLO MATERIĀLU UN NANOMATERIĀLU IZSTRĀDE IZMANTOŠANAI VIDI KONTROLĒJOŠĀS TEHNOLOĢIJĀS
Nanotehnoloģijas un nanomateriāli
Māris Knite
Lādiņa nesēju ierosināšana un pārnese organiskajās-neorganiskajās hibrīdajās nanostruktūrās gaismas savākšanai
Nanotehnoloģijas un nanomateriāli
Madara Saulesleja
Methods of critical infrastructure control
Enerģētika
Nadežda Kuņicina
Nanomateriāli un nanotehnoloģijas
Nanotehnoloģijas un nanomateriāli
Artūrs Medvids
Nanostruktūras veidošana uz monokristāliska SiGe virsmas ar lāzera starojumu un to optisko īpašību pētīšana
Nanotehnoloģijas un nanomateriāli
Artūrs Medvids
NANOSTRUKTURĒTI CdTe SAULES ELEMENTI
Nanotehnoloģijas un nanomateriāli
Artūrs Medvids
Nanostruktūru un barjeru struktūru ieguves sola-gēla un lāzera tehnoloģijas
Nanotehnoloģijas un nanomateriāli
Gundars Mežinskis
Paātrinātāja pētniecība un inovācijas Eiropas zinātnes un sabiedrības attīstībai
Citi
Pēteris Apse-Apsītis
Paātrinātāju zinātnes un tehnoloģiju inovāciju veicināšana
Citi
Toms Torims
Pētnieciskā un tehnoloģiskā potenciāla attīstība jaunu nanostrukturētu materiālu un saistīto pielietojumu izstrādei
Citi
Valdis Kampars
Polimēru un SiO2 struktūrās ievadīto nanodaļiņu mijiedarbība ar kompozīto materiālu matricu
Materiālu tehnoloģija
Gundars Mežinskis
Pusvadītāju fizikas katedra (34-14505-F1927.9)
Artūrs Medvids
Pusvadītāju fizikas katedra (34-14505-SZI-2017/6.1)
Artūrs Medvids
Pusvadītāju fizikas katedra (34-14505-W1936)
Artūrs Medvids
Pusvadītāju fizikas katedra (34-14505-W2602.2)
Artūrs Medvids
Pusvadītāju fizikas katedra (34-14505-W3509)
Artūrs Medvids
Pusvadītāju fizikas katedra (34-14505-ZP-2014/10)
Aleksandrs Mičko
Pusvadītāju fizikas zinātniskā laboratorija (34-14508-N7049.7)
Citi
Artūrs Medvids
Rīgas Tehniskās universitātes studiju programmu fragmentācijas samazināšana un resursu koplietošanas stiprināšana
Citi
Inga Misiņa
Sio2 stikla dielektriskās caurlaidības samazināšana ar YAG:ND lāzera starojumu
Materiālu tehnoloģija
Artūrs Medvids
Tehniskās fizikas institūts (34-14500-Y8110)
Artūrs Medvids
Zn nanodaļiņu veidošana uz ZnO kristāla virsmas ar lāzera starojumu: eksperiments, modelis un pielietojum
Nanotehnoloģijas un nanomateriāli
Pāvels Onufrijevs