CdZnTe kristāliskas struktūras uzlabošanas paņēmiens
Artūrs Medvids, Aleksandrs Mičko, Edvīns Daukšta

Izgudrojums attiecas uz tehnisko fiziku un var tikt lietots elektronikā un mikroelektronikā. Piedāvātais pusvadītāja kristāliskas struktūras uzlabošanas paņēmiens, kur ar lāzera starojumu metāla ieslēgumi kristāla tilpumā tiek sasildīti līdz kušanas temperatūrai. Rezultātā notiek defektu atdedzināšana un piemaisījumu segregācija apkārt metāla ieslēgumiem.Izgudrojuma paņēmienu var lietot CdZnTe detektora jutīgā elementa uzlabošanai ražošanas procesa laikā vai pēc detektora nolietošanas, pievienojot lāzerapstrādes posmu.Patenta publikācija
RTU intelektuālā īpašuma aizsardzību nodrošina un koordinē Tehnoloģiju un zināšanu pārneses centrs.
E-pasts: inovacijas@rtu.lv
Tālr.: +371 25758587
www.inovacijas.rtu.lv