Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Komercializācijas pieteikums: Materiālu apstrāde ar lāzera starojumu

Nosaukums Materiālu apstrāde ar lāzera starojumu
Anotācija

Veicam cietu vielu apstrādi ar lāzeriem. Izmantojot impulsa lāzerus tiek veidots temperatūras gradients, kā rezultātā materiālu var oksidēt, rekristalizēt, mērķtiecīgi mainīt tā cietību, hidrofobitāti, fāzi un/vai pārdalīt atomus cietajos šķīdumos. Izmantojot lāzera starojumu, ir iespējams strukturēt virsmu mikro- vai nano- līmenī vai vadīt virsmas raupjumu.

Atslēgas vārdi apstrāde ar lāzeru, Nd:YAG lāzers, virsmas modifikācija
Autori Artūrs Medvids
Pāvels Onufrijevs
Aleksandrs Mičko
Struktūrvienība (14500) Tehniskās fizikas institūts
Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija, NACE 2 Arhitektūras un inženiertehniskie pakalpojumi; tehniskā pārbaude un analīze
Tehnoloģijas/produkta apraksts

Veicam cietu vielu (metālu, pusvadītāju, polimēru) apstrādi ar Nd:YAG lāzera starojumu (1.att.). Lāzera parametri: viļņa garums: 1064 nm; 532 nm; 266 nm; impulsa garums 3-6 ns; enerģija: līdz 240 mJ, impulsu atkārtošanas frekvence 10Hz. Lāzera vadība notiek ar datorprogrammas palīdzību, kura arī kontrolē 2D manipulatoru. Paraugu izmēri varētu būt no dažiem milimetriem līdz 1 metram. Atkarībā no lāzera parametriem var realizēt materiāla oksidēšanu, rekristalizāciju, mērķtiecīgu cietības, hidrofobitātes, raupjuma vai fāzes maiņu un/vai atomu pārdalīšanu cietajos šķīdumos. Izmantojot lāzera starojumu, ir iespējams strukturēt virsmu mikro- vai nano- līmenī.

1. att. Nd:YAG lāzers.

Iespējamais pielietojums Materiālu apstrādi ar impulsu lāzeru var pielietot metālu, pusvadītāju vai polimēru virsmas modificēšanā.
Priekšrocības

Materiālu apstrāde ar lāzeru ir ātra un efektīva metode un ar to iespējams lokāli iedarboties uz virsmu. Metode ir viegli integrējama ražošanas procesā un apstrādes metodei ir augsta atkārtojamība.

Tehnoloģijas gatavības līmenis Sekmīga sistēmas ekspluatācija
Vēlamais sadarbības veids • Pakalpojuma līgumi.
ID 117
Kontaktinformācija Linda Šufriča, e-pasts: inovacijas@rtu.lv; tel.: 28442736