Novolaka polimēru fotopolimerizācijas paņēmiens
Artūrs Medvids, Sergejs Gaidukovs, Pāvels Onufrijevs, Līga Orlova, Janis Brunavs

Izgudrojums attiecas uz polimēru laku un krāsu tehnoloģiju un var tikt izmantots dažādu konstrukciju pārklājumu ražošanā, lai pasargātu konstrukcijas (piemēram, ķīmisko vielu uzglabāšanas rezervuārus, kuģa kravas tilpnes, dzelzceļa un autotransporta cisternas u.c.) no agresīvas vides vai no uzglabājamo ķīmisko vielu radītiem bojājumiem.Piedāvāts polimerizācijas ierosināšanas paņēmiens, kurā, sajaucot novolaka monomēra šķīdumu ar katjonu fotoiniciatoru ar koncentrāciju no 0,5 līdz 5 % un apstrādājot to ar ultravioletās gaismas avotu no 3 līdz 10 minūtēm ar avota jaudu 0,5 līdz 1,5 kW, iegūst šķērssaistītu novolaku ar slāņa biezumu, vienādu ar vai mazāku par 0,5 mm.Patenta publikācija
RTU intelektuālā īpašuma aizsardzību nodrošina un koordinē Tehnoloģiju un zināšanu pārneses centrs.
E-pasts: inovacijas@rtu.lv
Tālr.: +371 25758587
www.inovacijas.rtu.lv