Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Dielectric Breakdown of High Voltage Liquid Crystal Displays

Publikācijas veids Promocijas darbs
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Valsts budžeta finansējums izglītībai
Aizstāvēšana: 15.12.2017 13:00, Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes konferenču zāle, 272. telpa
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Dielectric Breakdown of High Voltage Liquid Crystal Displays
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Gatis Mozoļevskis
Atslēgas vārdi dielektriskā caursite, bistabilitāte, viedais logs, šķidro kristālu ekrāns
Anotācija Promocijas darba mērķis ir izstrādāt šķidro kristālu ekrānu tehnoloģiju, kas piemērota bistabilu viedo logu un ātrdarbīgu holestērisko slēģu pielietojumam. Pētītas dažādas dielektrisko caursiti samazinošas metodes kā raupjuma samazināšana, izlīdzinošais slānis, elektroda sadalīšana un dielektriskās plānās kārtiņas izmantošana, kas iegūtas ar sietspiedi, fleksogrāfijas un magnetronās uzputināšanas metodi. Promocijas darbā veikti pētījumi par dažādu dielektrisko plāno kārtiņu ietekmi uz bistabilo un holestērisko šķidro kristālu ekrānu dielektriskās caursites noturību, caurlaidību un pārslēgšanās ātrumu. Darbā aprakstīts dielektriskās caursites mehānisms. Šajā darbā iegūtajam šķidrā kristāla ekrānam ar uzputinātu silīcija dioksīda plāno kārtiņu piemīt pietiekami augsta noturība pret dielektrisko caursiti, augsta caurlaidība un ātrs slēgšanās ātrums. Iegūtais prototips ir izgatavots ar industriālām šķidro kristālu ekrānu iekārtām un atbilst tehnoloģiju gatavības līmenim seši.
Atsauce Mozoļevskis, Gatis. Dielectric Breakdown of High Voltage Liquid Crystal Displays. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2017. 98 lpp.
Kopsavilkums Kopsavilkums
ID 26466