Informācija par autoru
Vārds, Uzvārds:

Madara Saulesleja

E-pasts:

Madara.Saulesleja(at)rtu.lv

Projekti
Atrasti 32 rezultāti tiek attēloti no 1 līdz 32.
Jauno talantu piesaiste Baltijas jūras reģionam
Citi
Madara Saulesleja
Ar cikliskiem triacilmetāniem un heterocikliem kā papildus farmakoforiem modificētu triterpenoīdu dizains un sintēze
Organiskā ķīmija
Madara Saulesleja
Arrowhead
Enerģētika
Anatolijs Zabašta
Ātrdarbīgo optisko piekļuves tīklu un elementu izstrāde
Telekomunikācijas
Vjačeslavs Bobrovs
Baltijas jūras reģiona inovāciju atbalsta centri (BaSIC)
Uzņēmējdarbības veicināšana
Diāna Tumene
Ceļu infrastruktūras uzlabošana Baltijas Jūras reģionā
Satiksme un transports
Jānis Smirnovs
Ceļu „melno punktu” noteikšanas algoritma izstrāde
Satiksme un transports
Jānis Smirnovs
Development of Training Network for Improving Education in Energy Saving
Enerģētika
Nadežda Kuņicina
Dzelzceļa pasažieru vagona elektroapgādes efektivitātes un konkurētspējas uzlabošana
Enerģētika
Edmunds Kamoliņš
Efektīvu mazizmēra siltummašīnu gāzu procesu modelēšana un izpēte
Enerģētika
Ilmārs Blumbergs
Eksperimentālo ūdenstilpņu pielietojums piesārņojuma ierobežošanai Baltijas jūrā - WATERCHAIN
Vides aizsardzība
Tālis Juhna
Elektropārvades sistēmas lieljaudas transformatoru ekspluatācijas efektivitātes uzlabošana, piemērojot pamatotā drošuma ekspluatācijas stratēģiju
Enerģētika
Sandra Vītoliņa
Fotonikā izmantojamu stiklveida organisku mazmolekulāru materiālu dizains un pētījumi
Materiālu tehnoloģija
Valdis Kokars
Inovatīvas vēja enerģētiskās iekārtas ar vertikālo rotācijas asi industriālā prototipa izveide Latvijas tautsaimniecības uzdevumu risināšanai
Enerģētika
Aleksandrs Urbahs
Inovatīvu ražošanas procesu izstrāde pultruzījas kompozītu ātrai pārklājuma uznešanai
Materiālu tehnoloģija
Jevgenijs Barkanovs
Integrēta intelektuāla platforma pārrobežu vides un tehnogēno sistēmu monitoringam
Informācijas tehnoloģijas
Jurijs Merkurjevs
Jauna koncepcija ilgtspējīgas, zema energopatēriņa ēku būvniecībai
Citi
Aleksandrs Korjakins
Jaunu (deaza) purīna-triazola konjugātu sintēze un to fluorescento īpašību pielietpjums
Organiskā ķīmija
Madara Saulesleja
Lādiņa nesēju ierosināšana un pārnese organiskajās-neorganiskajās hibrīdajās nanostruktūrās gaismas savākšanai
Nanotehnoloģijas un nanomateriāli
Madara Saulesleja
Lietojumu balstīta datu grafiska un semantiska apstrādes un analīzes tehnoloģija
Informācijas tehnoloģijas
Vjačeslavs Bobrovs
Neklasificēto ēku gandrīz nulles enerģijas ēku risinājumi
Citi
Anatolijs Borodiņecs
Pakalpojumu attīstība MVU iziešanai starptautiskā apritē (BASIS)
Uzņēmējdarbības veicināšana
Diāna Tumene
Projektu ieviešanas un uzraudzības nodaļa (21-06B02-P06B02)
Citi
Mareks Zeltiņš
Projektu ieviešanas un uzraudzības nodaļa (34-06B02-P06B02)
Mareks Zeltiņš
Projektu ieviešanas un uzraudzības nodaļa (65-06B02-12)
Citi
Diāna Tumene
Projektu pārvaldības departaments (34-06B00-W1991)
Madara Saulesleja
Projektu pārvaldības departaments (65-06B00-N8149)
Mareks Zeltiņš
RTU SAD PIUN iekšējais projekts
Citi
Ralfs Meždreijs
Sadarbība energoefektivitātes un pilsētplānošanā Centrāl Baltijas ietvaros_ENEF
Būvniecība un arhitektūra
Anatolijs Borodiņecs
Starpdisciplinārās IKT zinātniskās grupas izveide liela apjoma datu pārraidei, apstrādei un pārvaldīšanai
Telekomunikācijas
Vjačeslavs Bobrovs
Startup tramplīns Centrālbaltijā - Springboard
Uzņēmējdarbības veicināšana
Dace Paule
Viedās pilsētas tehnoloģijas dzīves kvalitātes uzlabošanai
Telekomunikācijas
Vjačeslavs Bobrovs