Informācija par autoru
Vārds, Uzvārds:

Jānis Smirnovs

Struktūrvienība:

(31300) Būvniecības inženierzinātņu institūts

E-pasts:

Janis.Smirnovs(at)rtu.lv

Publikācijas
Atrasti 6 rezultāti tiek attēloti no 1 līdz 6.
Road Traffic Safety Development Trends in Latvia
(2021)
Juris Kreicbergs, Juris Smirnovs, Aldis Lāma, Jānis Smirnovs, Atis Zariņš
Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē
Evaluation of Overtaking Sight Distance Using a Driver’s Psycho-emotional Response
(2013)
Atis Zariņš, Jānis Smirnovs, Līga Plakane
Raksti vai nodaļas rakstu krājumos/zinātniskās grāmatās, kas indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS
Ceļa telpiskā risinājuma uztveres novērtējums
(2013)
Atis Zariņš, Jānis Smirnovs
Raksti vai nodaļas citos rakstu krājumos, kas neatbilst 3.1.prasībām, ar ISBN vai ISSN kodu

Projekti
Atrasti 7 rezultāti tiek attēloti no 1 līdz 7.
Asfaltbetona paliekošo deformāciju veidošanās dinamikas izpēte ar trīsaksiālu cikliskās spiedes testu
Būvniecība un arhitektūra
Juris Rihards Naudžuns
Ceļu infrastruktūras uzlabošana Baltijas Jūras reģionā
Satiksme un transports
Jānis Smirnovs
Ceļu „melno punktu” noteikšanas algoritma izstrāde
Satiksme un transports
Jānis Smirnovs
Ceļu un tiltu katedra (34-24101-L7010.20103)
Ainārs Paeglītis
Ceļu un tiltu katedra (34-24101-L8768)
Būvniecība un arhitektūra
Ainārs Paeglītis
Ceļu un tiltu katedra (34-24101-RSFF.CTK)
Ainārs Paeglītis
Methods of critical infrastructure control
Enerģētika
Nadežda Kuņicina