Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English
Informācija par autoru
Vārds, Uzvārds Māris Kaļinka
Struktūrvienība (24102) Ģeomātikas katedra
Zinātniskais grāds Doktors
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.1. Būvniecības un transporta inženierzinātnes
Pētniecības intereses 3D modelēšana, 3D lāzerskanēšana, arhitektūras fotogrammetrija, datubāzes, ĢIS, tālizpēte, zemes modeļi
E-pasts maris.kalinka@rtu.lv
ORCID http://orcid.org/0000-0003-0640-8771

Publikācijas

Nosaukums Publikācijas veids Izdošanas gads Autori
3D lāzerskanera pielietošana karnakas tempļa 8.pilona izpētē Raksti vai nodaļas citos rakstu krājumos, kas neatbilst 3.1.prasībām, ar ISBN vai ISSN kodu 2005 Māris Kaļinka
3D Modelling of Existing Buildings from Laser Scanner Data Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos 2017 Modris Dobelis, Māris Kaļinka, Anatolijs Borodiņecs
3D Scanning Data Use for Modular Building Renovation based on BIM Model Publikācijas konferenču materiālos, kas ir indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS 2018 Anatolijs Borodiņecs, Jurģis Zemītis, Modris Dobelis, Māris Kaļinka
3D Surveying and Analysis of Irbene RT-32 Radio Telescope Recenzēts zinātniskais raksts, kas publicēts Latvijā vai ārzemēs izdotos zinātniskos žurnālos ar redkolēģiju, tai skaitā augstskolu izdevumos 2018 Māris Kaļinka, Kristiāna Krūmiņa, Lauris Goldbergs, Ints Lukss
Analysis of Land Cover Change in a Coastal Area using Remotely Sensed Data Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē 2015 Inese Rēriha, Māris Kaļinka, Mārtiņš Reiniks, Jānis Kaminskis
Būvju deformāciju vērtību uzkrāšana un analīze Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā 2007 Māris Kaļinka
Changing the National Height System and GEOID Model in Latvia Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē 2016 Jānis Balodis, Gunārs Silabriedis, Ingus Mitrofanovs, Krišs Balodis, Irina Baltmane, Māris Kaļinka, Katerīna Morozova, Izolde Jumare
Development of Prefabricated Modular Retrofitting Solution for Post-World War II Buildings Publikācijas konferenču materiālos, kas ir indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS 2017 Anatolijs Borodiņecs, Jurģis Zemītis, Modris Dobelis, Māris Kaļinka, Aleksandrs Geikins
Development of the One Centimeter Accuracy Geoid Model of Latvia for GNSS Measurements Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē 2015 Jānis Balodis, Gunārs Silabriedis, Diāna Haritonova, Māris Kaļinka, Inese Vārna, Katerīna Morozova, Izolde Jumare, Ingus Mitrofanovs, Jānis Zvirgzds, Jānis Kaminskis, Ivars Liepiņš
Digital Close-Range Photogrammetry to Use the Digital Camera and 3D Laserscanning in Architectural Photogrammetry Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā 2010 Māris Kaļinka, Elīna Šarma
Atrasti 33 ieraksti, tiek attēloti no 1 līdz 10.[Pirmā/Iepriekšējā] 1,2,3,4 [Nākamā/Pēdējā]

Projekti

Nosaukums Nozare Struktūrvienība Atbildīgā persona
Baltijas jūras aizsardzība no neattīrītu notekūdeņu ieplūdes pilsētu teritorijās plūdu laikā Vides aizsardzība 24601 Vineta Fortiņa
Development and advanced prefabrication of innovative, multifunctional building envelope elements for MOdular REtrofitting and CONNECTions Būvniecība un arhitektūra 20315 Anatolijs Borodiņecs
Digitālā platforma - iDārzs - ilgtspējīgai stādaudzēšanas nozares attīstībai Informācijas tehnoloģijas 12309 Agris Ņikitenko
Ilgtspējīgas sabiedriskās ēkas, projektētas un veidotas no koksnes Būvniecība un arhitektūra 22501 Ineta Geipele
Lēmumu pieņemoša īpašumu (būvju un infrastruktūru) pārvaldības sistēma Būvniecība un arhitektūra 24102 Māris Kaļinka
Methods of critical infrastructure control Enerģētika 04000 Nadežda Kuņicina
Piekraste mums Pilsētas attīstība un plānošana 22501 Sanda Geipele
Rīgas tematiskās kartēšanas sistēma - elektroniskās versijas projekts un tā īstenošanas metodika Būvniecība un arhitektūra 20116 Jānis Štrauhmanis