Informācija par autoru
Vārds, Uzvārds:

Anatolijs Borodiņecs

Struktūrvienība:

(24302) Siltuma inženierijas un tehnoloģijas katedra

Zinātniskais grāds:

Doktors

Pētniecības nozare:

2. Engineering and technology

Pētniecības apakšnozare:

2.1. Construction and transportation engineering

Pētniecības intereses:

Ēku energoefektivitāte, iekšējā gaisa kvalitāte, būvniecības siltumfizika

E-pasts:

Anatolijs.Borodinecs(at)rtu.lv

ORCID: orcid-logo 0000-0001-9004-7889
Publikācijas
Atrasti 138 rezultāti tiek attēloti no 1 līdz 10.
Impact of Impinging Jet Ventilation on Thermal Comfort and Indoor Air Quality in Office Buildings
(2021)
Artūrs Staveckis, Anatolijs Borodiņecs
Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē
Potential of End-User Electricity Peak Load Shift in Latvia
(2021)
Kristina Ļebedeva, Anatolijs Borodiņecs, Andris Krūmiņš, A. Tamane, Egīls Dzelzītis
Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē
Long-Term Buildings’ Space Heating Estimation Method
(2020)
Aleksejs Prozuments, Anatolijs Borodiņecs, Tatjana Odiņeca, Darya Nemova
Raksti vai nodaļas rakstu krājumos/zinātniskās grāmatās, kas indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS
Cooling Panel with Integrated PCM Layer: A Verified Simulation Study
(2020)
Renārs Millers, Aleksandrs Korjakins, Arturs Lešinskis, Anatolijs Borodiņecs
Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē
Analysis of Thermal Parameters of Hemp Fiber Insulation Dagger
(2020)
Baiba Gaujēna, Vladislavs Agapovs, Anatolijs Borodiņecs, Ksenija Strelets
Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē

Tehnoloģiju piedāvājumi
Atrasti 1 rezultāti tiek attēloti no 1 līdz 1.
Projekti
Atrasti 21 rezultāti tiek attēloti no 1 līdz 21.
Atbalsts RTU doktora studiju īstenošanai
Citi
Lauris Bisenieks
Avenantramīdu koncentrātu inovatīvu ieguves tehnoloģiju ieviešana bioloģiski aktīvu produktu ražošanā
RTU pētniecības
Māra Jure
Ballistiski izturīgs koka karkasa sienas modulārais risinājums ar iebūvētam inženierkomunikācijām
Būvniecība un arhitektūra
Anatolijs Borodiņecs
Development and advanced prefabrication of innovative, multifunctional building envelope elements for MOdular REtrofitting and CONNECTions
Būvniecība un arhitektūra
Anatolijs Borodiņecs
Ēku norobežojošās konstrukcijas ar regulējamu termisko pretestību
Enerģētika
Andris Krēsliņš
Gāzes degšanas procesu un temperatūras lauku pētīšana darba režīmos ar lielām gaisa pārpilnības koeficienta vērtībām
Enerģētika
Daniels Turlajs
Inovatīvi risinājumi un rekomendācijas Latvijas vietējo un atjaunojamo energoresursu apguves palielināšanai (RTUAER)
Vides aizsardzība
Jānis Zaķis
Inovatīvu tehnoloģiju izstrāde siltuma un aukstuma saglabāšanai un ražošanai
Materiālu tehnoloģija
Dana Beļakova
Jauna koncepcija ilgtspējīgas, zema energopatēriņa ēku būvniecibai
Būvniecība un arhitektūra
Aleksandrs Korjakins
Jaunu adiabātisko dzesēšanas paneļu prototipa izstrāde dzesēšanas iekārtu ilgtspējas un energoefektivitātes nodrošināšanai
Enerģētika
Anatolijs Borodiņecs
Mācību telpu gaisa kvalitātes uzlabošana
Būvniecība un arhitektūra
Anatolijs Borodiņecs
Medicīnas un glābšanas telpu mobilais energoapgādes risinājums
RTU pētniecības
Anatolijs Borodiņecs
Medicīnas un glābšanas telpu mobilais energoapgādes risinājums
Būvniecība un arhitektūra
Anatolijs Borodiņecs
Methods of critical infrastructure control
Enerģētika
Nadežda Kuņicina
Neklasificēto ēku gandrīz nulles enerģijas ēku risinajumi
Būvniecība un arhitektūra
Anatolijs Borodiņecs
Sadarbība energoefektivitātes un pilsētplānošanā Centrāl Baltijas ietvaros_ENEF
Būvniecība un arhitektūra
Anatolijs Borodiņecs
Siltuma inženierijas un tehnoloģijas katedra (34-24302-F2591)
Anatolijs Borodiņecs
Siltuma inženierijas un tehnoloģijas katedra (34-24302-N7045.10)
Citi
Anatolijs Borodiņecs
Siltuma inženierijas un tehnoloģijas katedra (34-24302-RSFF.SITK)
Egīls Dzelzītis
Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts (34-24300-CONNECT)
Anatolijs Borodiņecs
STEP-UP - Strategies Towards Energy Performance and Urban Planning
Būvniecība un arhitektūra
Anatolijs Borodiņecs