Informācija par autoru
Vārds, Uzvārds:

Daniels Turlajs

Uzruna:

Mrs

Zinātniskais grāds:

Habilitētais doktors

E-pasts:

Daniels.Turlajs(at)rtu.lv

Publikācijas
Atrasti 46 rezultāti tiek attēloti no 1 līdz 10.
Operator Method of Nonstationary Temperature Field Calculation in Environment With an Isolated Cylindrical Pipe
(2017)
Voldemārs Barkāns, Gints Turlajs, Aivars Cers, Roberts Veselauskis, Daniels Turlajs, Sigurds Jaundālders
Anonīmi recenzēts zinātniskais raksts, kas publicēts izdevumā ar starptautisku redkolēģiju un pieejams citā indeksētā datu bāzē
Recovery of the Waste Heat by Large Capacity Heat Pumps for Riga City District Heating System
(2013)
Aivars Cers, Daniels Turlajs, Namejs Zeltiņš
Anonīmi recenzēts zinātniskais raksts, kas publicēts izdevumā ar starptautisku redkolēģiju un pieejams citā indeksētā datu bāzē
The New Improvement Method of Gas Combine Cycle Trigeneration
(2013)
Daniels Turlajs, Namejs Zeltiņš, Aivars Cers
Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos
Latvijas siltumapgādes sistēmu darbības efektivitātes uzlabošanas iespējas
(2011)
Āris Žīgurs, Daniels Turlajs, Andris Krēsliņš, Aivars Cers
Recenzēts zinātniskais raksts, kas publicēts Latvijā vai ārzemēs izdotos zinātniskos žurnālos ar redkolēģiju, tai skaitā augstskolu izdevumos
Lielas jaudas siltumsūkņu ieviešana Latvijā
(2011)
Āris Žīgurs, Daniels Turlajs, Egīls Dzelzītis, Aivars Cers
Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos

Vadītie promocijas darbi
Atrasti 1 rezultāti tiek attēloti no 1 līdz 1.
Projekti
Atrasti 6 rezultāti tiek attēloti no 1 līdz 6.
Atbalsts RTU doktora studiju īstenošanai
Citi
Lauris Bisenieks
Atbalsts RTU doktorantūras attīstībai
Izglītība
Santa Rendore
Gāzes degšanas procesu un temperatūras lauku pētīšana darba režīmos ar lielām gaisa pārpilnības koeficienta vērtībām
Enerģētika
Daniels Turlajs
Jauno zinātnieku un komercuzņēmumu darbinieku iesaistīšana energoefektivitātes pētniecībā
Enerģētika
Daniels Turlajs
Mācību telpu gaisa kvalitātes uzlabošana
Būvniecība un arhitektūra
Anatolijs Borodiņecs
Siltumenerģētikas un siltumtehnikas bakalaura un maģistra profesionālo programmu uzlabošana
Izglītība
Daniels Turlajs