Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English
Informācija par autoru
Vārds, Uzvārds Daniels Turlajs
Uzruna Mrs
Zinātniskais grāds Habilitētais doktors
E-pasts Daniels.Turlajs@rtu.lv

Publikācijas

Nosaukums Publikācijas veids Izdošanas gads Autori
Absorbcijas aukstumiekārtas koģenerācijas siltuma izmantošanai gaisa kondicionēšanai Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā 2006 Daniels Turlajs, Jānis Nagla, Viktors Grivcovs
An Exergetic Analysis of Cogeneration Plants Operation Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā 2008 Jānis Nagla, Daniels Turlajs, Viktors Grivcovs, Sigurds Jaundālders
Biomass Usage Potential in Power Industry of Latvia Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos 2006 Uģis Sarma, Antra Kundziņa, Daniels Turlajs, Sergejs Vostrikovs
Carbon Control in the Flame with an Air Swirl = Oglekļa satura regulēšana liesmā ar gaisa virpuļplūsmu Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā 2006 M. Zaķe, I. Barmina, Daniels Turlajs
Centrālapkures procesu korelatīvā analīze un to temperatūras spektroskopija Raksts konferenču tēžu krājumā 2010 Uldis Kanders, Daniels Turlajs
Computational Model for Determination of Vapor Bubble Growth Speed Maximimum in Superheated Liquids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā 2008 Daniels Turlajs, Viktors Grivcovs, Sigurds Jaundālders
Efficiency of Wood Biomass Gasification with Engines of Internal Combustion and Heat Pumps Applications Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā 2008 Dmitrijs Rusovs, Daniels Turlajs
Eiropā būvējamo enerģētisko kodolreaktoru tipi Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā 2009 Juris Ekmanis, Valdis Gavars, Elmārs Tomsons, Daniels Turlajs
Electric Field Effects on the Swirling Combustion Dynamics Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā 2008 I. Barmina, Daniels Turlajs, M. Zake
Elektriskā lauka ietekme uz liesmas virpuļplūsmas veidošanos Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā 2006 M. Zaķe, Daniels Turlajs, I. Barmina, G. Šteins
Atrasti 46 ieraksti, tiek attēloti no 1 līdz 10.[Pirmā/Iepriekšējā] 1,2,3,4,5 [Nākamā/Pēdējā]

Vadītie promocijas darbi

Nosaukums Izdošanas gads Autori
Kombinētā cikla gāzes triģenerācija mērena klimata apstākļos 2013 Aivars Cers
Atrasts viens ieraksts.

Projekti

Nosaukums Nozare Struktūrvienība Atbildīgā persona
Atbalsts RTU doktora studiju īstenošanai Citi 04000 Lauris Bisenieks
Atbalsts RTU doktorantūras attīstībai Izglītība 04000 Santa Rendore
Gāzes degšanas procesu un temperatūras lauku pētīšana darba režīmos ar lielām gaisa pārpilnības koeficienta vērtībām Enerģētika 15016 Daniels Turlajs
Jauno zinātnieku un komercuzņēmumu darbinieku iesaistīšana energoefektivitātes pētniecībā Enerģētika 15056 Daniels Turlajs
Mācību telpu gaisa kvalitātes uzlabošana Būvniecība un arhitektūra 20300 Anatolijs Borodiņecs
Siltumenerģētikas un siltumtehnikas bakalaura un maģistra profesionālo programmu uzlabošana Izglītība 15016 Daniels Turlajs