Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Latvijas siltumapgādes sistēmu darbības efektivitātes uzlabošanas iespējas

Publikācijas veids Recenzēts zinātniskais raksts, kas publicēts Latvijā vai ārzemēs izdotos zinātniskos žurnālos ar redkolēģiju, tai skaitā augstskolu izdevumos
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Latvijas siltumapgādes sistēmu darbības efektivitātes uzlabošanas iespējas
Nosaukums angļu valodā The Possibilities of Improvement of District Heating Systems Operation un Latvia
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.7. Vides inženierija un enerģētika
Pētniecības platforma Neviena
Autori Āris Žīgurs
Daniels Turlajs
Andris Krēsliņš
Aivars Cers
Atslēgas vārdi District heating, thermal load control, heat losses
Anotācija Raksts veltīts Latvijas centralizētās siltumapgādes sistēmas ekspluatācijas efektivitātes uzlabošanas iespēju izpētei.
Anotācija angļu valodā The article deals with the investigations of enchancement of district enchancement of district heating systems operation
Atsauce Žīgurs, Ā., Turlajs, D., Krēsliņš, A., Cers, A. Latvijas siltumapgādes sistēmu darbības efektivitātes uzlabošanas iespējas. Enerģija un Pasaule, 2011, No. 1, 76.-82.lpp. ISSN 1407-5911.
ID 11179