Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Komercializācijas pieteikums: Dinamiskā simulācija ēkas energoefektivitātes noteikšanai

Nosaukums Dinamiskā simulācija ēkas energoefektivitātes noteikšanai
Anotācija

Dzīvojamās un industriālajās ēkas tiek pielietoti aizvien sarežģītāki inženiertehniskie risinājumi, kas padara arī sarežģītākus ēkas ekspluatācijā nepieciešamas enerģijas prognozēšanu. Daudzos gadījumos ar vienkāršiem aprēķinu paņēmieniem vairs nevar precīzi noteikt ēkas enerģijas patēriņu, tādēļ nepieciešamas lietot citas aprēķinu metodes. Ēku dinamiskā simulācijas pamatā ir matemātiski modeļi, kas simulē ēkas, to sistēmu, ārējās un iekšējas vides mijiedarbību, ļauj noteikt siltuma slodzes, enerģijas patēriņu un daudzus citus rādītājus.

Atslēgas vārdi ēkas dinamiskā simulācija, enerģijas patēriņš, energoefektivitāte
Autori Egīls Dzelzītis
Anatolijs Borodiņecs
Struktūrvienība (24302) Siltuma inženierijas un tehnoloģijas katedra
Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija, NACE 2 Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana
Citi profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi
Tehnoloģijas/produkta apraksts

Mēs piedāvājam izveidot modeli, kas ir pietiekami precīzi simulē notiekošos procesu pētāmajā ēkā. Ēku dinamiskā simulācija ņem vērā laikapstākļus, ēkas konstrukciju, iekšējām temperatūras izmaiņas cilvēku darbības un enerģijas patēriņa ietekme, apkures, ventilācijas un dzesēšanas sistēmu parametrus, darbības grafikus un vadību. Ēku dinamiskā simulācija ļauj prognozēt enerģijas plūsmas, to ietekmi uz komforta parametriem un energoefektivitātes prasībām.

1. att. Zemas temperatūras apkures un augstas temperatūras dzesēšanas sistēmas..

Iespējamais pielietojums Ēku dinamiskā simulācijas modeļus var izstrādāt gan jaunām projektējamām, gan esošām ēkām, lai uzlaboto to energoefektivitāti, ieteikt apkures, ventilācijas un dzesēšanas sistēmu darbības režīmus.
Priekšrocības

Ēku dinamiskā simulācijas rezultāti ļauj ēku īpašniekiem un apsaimniekotajiem samazināt enerģijas zudumus un ekspluatācijas izmaksas, kā arī uzlabot komfortu ēku telpās. Arhitekti var piedāvāt attīstītājiem un nākamajiem ēku īpašniekiem videi draudzīgāku projektu ar zem zemākam ekspluatācijas izmaksām un lielāku komfortu.

Tehnoloģijas gatavības līmenis Sekmīga sistēmas ekspluatācija
Vēlamais sadarbības veids • Pakalpojumu līgumi. • Sadarbības līgumi.
ID 147
Kontaktinformācija Linda Šufriča, e-pasts: inovacijas@rtu.lv; tel.: 28442736