Neklasificēto ēku energoefektivitātes noteikšanas metodoloģija
2022
Aleksandrs Geikins

Aizstāvēšana
11.10.2022. 13:00, Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības inženierzinātņu fakultātē, Ķīpsalas ielā 6 A, 546. auditorijā.

Zinātniskais vadītājs
Anatolijs Borodiņecs, Aleksandrs Korjakins

Recenzenti
Kristina Ļebedeva, Valerii Deshko, Ákos Lakatos

Saskaņā ar Latvijas Republikas Likumu par valsts noslēpumu pie neklasificētām ēkām pieskaitāmas tādas nedzīvojamās ēkas kā soda izciešanas iestādes, cietumi un apcietinājuma centri, bruņoto spēku, policijas vai ugunsdzēsības dienestu ēkas un šo iestāžu kazarmas, kā arī palīgēkas un telpu grupas palīgēkās. Promocijas darbā pētītas bruņoto spēku, policijas un ugunsdzēsības dienestu ēkas. Promocijas darba mērķis ir izstrādāt neklasificēto ēku energoefektivitātes noteikšanas metodoloģiju, neklasificēto ēku tehniskās apsekošanas vadlīnijas, galvenokārt uzsverot vienotu renovācijas un energoapgādes risinājumu izstrādi, kas nodrošinās augstu darba kvalitāti un iesaistīto personu skaita minimizēšanu ēku renovācijas procesā, lai sasniegtu un ierosinātu iespējamos uzlabojumus enerģijas patēriņa samazināšanai.


Atslēgas vārdi
energoefektivitāte, neklasificētas ēkas, iekšējā gaisa kvalitāte, IDA-ICE
DOI
10.7250/9789934228254

Geikins, Aleksandrs. Neklasificēto ēku energoefektivitātesnoteikšanas metodoloģija. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2022. 130 lpp.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196