Pārvietojamā modulārā energoapgādes iekārta
Anatolijs Borodiņecs, Aleksandrs Zajacs, Raimonds Bogdanovičs, Jurģis Zemītis

Izgudrojums attiecas uz enerģētikas nozari, konkrētāk uz pārvietojamām energoapgādes iekārtām. Piedāvātās pārvietojamās, modulārās energoapgādes iekārtas enerģijas ražošanā tiek izmantoti fotoelektriskie elementi, elektroenerģija tiek pārveidota siltumenerģijā padeves blokā (7) un/vai tiek padota tieši elektroiekārtu patērētājiem (6). Neizlietotā enerģija tiek akumulēta enerģijas uzkrāšanas blokā (2). Iekārtai papildus ir dīzeļdegvielas ģeneratora bloks (1), siltuma atgūšanas bloks (8), elektroapgādes tīkla pieslēguma vieta (6) un attālināti vadāma galvenā kontrolierīce (5). Piedāvātā iekārta var tikt izmantota autonomai enerģijas ražošanai un piegādei.Patenta publikācija
RTU intelektuālā īpašuma aizsardzību nodrošina un koordinē Tehnoloģiju un zināšanu pārneses centrs.
E-pasts: inovacijas@rtu.lv
Tālr.: +371 25758587
www.inovacijas.rtu.lv