Termiski aktivējams siltuma akumulācijas panelis telpu sildīšanai un dzesēšanai
Anatolijs Borodiņecs, Andrejs Šiškins, Aleksandrs Korjakins, Diāna Bajāre

Izgudrojums attiecas uz būvniecības nozari. Tiek piedāvāts risinājums, kas paredz palielināt siltuma uzkrāšanas efektivitāti, izmantojot fāžu maiņu materiālu, kā arī novirzīt uzkrāto siltumu ēku apkurei vai karstā ūdens sagatavošanai. Piedāvātais akumulācijas panelis sastāv no fāžu maiņas materiāla, tērauda konteineriem un cauruļu sistēmas. Fāžu maiņas materiāla kušanas temperatūra ir no 20 līdz 23 °C. Termiski aktivējams siltuma akumulācijas panelis ļauj kontrolēt fāžu maiņu materiāla agregātstāvokļa maiņu un pielāgot to izmantošanas specifikai.Patenta publikācija
RTU intelektuālā īpašuma aizsardzību nodrošina un koordinē Tehnoloģiju un zināšanu pārneses centrs.
E-pasts: inovacijas@rtu.lv
Tālr.: +371 25758587
www.inovacijas.rtu.lv