Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English
Informācija par autoru
Vārds, Uzvārds Jānis Štrauhmanis
Uzruna Mrs
label.academicTitle Doktors
E-pasts Janis.Strauhmanis@rtu.lv

Publikācijas

Nosaukums Publikācijas veids Izdošanas gads Autori
Determination of Quasi-Geoid as Height Component of the Geodetic Infrastructure for GNSS-Positioning Services in the Baltic States Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē 2012 Reiner Jaeger, Jānis Kaminskis, Jānis Štrauhmanis, Ghadi Younis
Ģeomātikas terminoloģijas attīstība Latvijā Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā 2009 Jānis Štrauhmanis
Ģeomātikas terminu skaidrojošā vārdnīca Mācību (akadēmiskās) monogrāfijas vai kolektīvas monogrāfijas, kas paredzētas lietošanai augstākās izglītības iestādēs 2009 Jānis Štrauhmanis, Armands Auziņš, Ervīns Stūrmanis, Valdis Vanags
Ģeomātiskā izglītība Latvijā: pirmie pieci gadi Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā 2008 Jānis Štrauhmanis
Kartogrāfijas galvenās problēmas un tās vieta ģeomātikas zinātnē Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā 2004 Jānis Štrauhmanis
Kartogrāfiskā ģeneralizācija: problēmas un risinājumi Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā 2007 Jānis Štrauhmanis
Latvijas nacionālais atlants: Ideja un realitāte Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā 2009 Jānis Štrauhmanis
Latvijas teritorijas kartografēšana laikā no 1945. līdz 1950. gadam Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā 2008 Jānis Štrauhmanis
Matīsa Siliņa ietekme uz Latvijas nacionālās kartogrāfijas veidošanos Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā 2012 Jānis Štrauhmanis
Rīgas Tehniskās Universitātes Būvzinātnes nozares Promocijas padomē Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā 2009 Māris Kaļinka, Jānis Štrauhmanis
Atrasti 14 ieraksti, tiek attēloti no 1 līdz 10.[Pirmā/Iepriekšējā] 1,2 [Nākamā/Pēdējā]

Projekti

Nosaukums Nozare Struktūrvienība Atbildīgā persona
Atbalsts RTU doktorantūras attīstībai Izglītība 04000 Santa Rendore
Būvju deformācijas ģeodēziskās kontroles sistēmas izstrādāšana un pārbaude Būvniecība un arhitektūra 20300 Jānis Štrauhmanis
Ģeodēzijas studiju programmu attīstība Būvniecība un arhitektūra 20116 Jānis Štrauhmanis
Rīgas tematiskās kartēšanas sistēma - elektroniskās versijas projekts un tā īstenošanas metodika Būvniecība un arhitektūra 20116 Jānis Štrauhmanis