Matīsa Siliņa ietekme uz Latvijas nacionālās kartogrāfijas veidošanos
2012
Jānis Štrauhmanis

Etnogrāfs, vēsturnieks un rakstnieks Matīss Siliņš bija arī pirmais latviešu kartogrāfs. Viņš ar lielu uzņēmību un drosmi Krievijas cenzūras apstākļos, sagatavoja un publicēja vairāk nekā 70 kartes un plānus. M.Siliņa kartogrāfiskās darbības ietekme uz Latvijas nacionālās kartogrāfijas veidošanos jūtama, karšu latviešu valodā skaita būtisks pieaugumā. Latvijas nacionālajā kartogrāfijā jūtama zināma M.Siliņa karšu satura atsevišķu elementu, kā arī ģeogrāfisko nosaukumu pārņemšana. Latvijas Ģeogrāfijas biedrība ievēlēja Matīsu Siliņu par Goda biedru.


Atslēgas vārdi
Matiss Silins, Atbalss calendar, maps of Latvia, plans of Riga

Štrauhmanis, J. Matīsa Siliņa ietekme uz Latvijas nacionālās kartogrāfijas veidošanos. Humanitārās un sociālās zinātnes. Nr.19, 2012, 16.-19.lpp. ISSN 1407-9291. e-ISSN 2255-8543.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196