Ģeomātikas terminoloģijas attīstība Latvijā
2009
Jānis Štrauhmanis

Ģeomātikas definīcijas ir daudzas, bet tās visas vieno vispārpieņemts uzskats, ka ģeomātika ir zinātnes un prakses novirziens, balstīts uz ģeotelpiskās informācijas ieguvi, apstrādi un izmantošanu. Latvijā diskusija par ģeomātikas struktūru un vietu zinātņu sistēmā turpinās, bet pirmajā skaidrojošā vārdnīcā(izdota 2009.g.) dots šāds skaidrojums: „Zinātnes un prakses novirziens, kas pēta ģeodēzijas, kartogrāfijas, ģeoinformācijas un zemes pārvaldības problēmas teritorijas attīstības nodrošināšanai”. Vārdnīcas pirmajā daļā ir 82 akronīmi un otrajā daļā vairāk nekā 700 termini no visiem ģeomātikas virzieniem. Darbs pie ģeomātikas terminoloģijas izstrādāšanas turpinās un tagad sākot veidot minētās vārdnīcas elektronisko versiju, tiek palielināts terminu skaits un turpināta skaidrojumu sastādīšana.


Atslēgas vārdi
geomatics, terms, glossary, Lexikon, e-version

Štrauhmanis, J. Ģeomātikas terminoloģijas attīstība Latvijā. Ģeomātika. Nr.6, 2009, 80.-85.lpp. ISSN 1407-7345.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196