Latvijas teritorijas kartografēšana laikā no 1945. līdz 1950. gadam
2008
Jānis Štrauhmanis

-


Atslēgas vārdi
padomju cenzūra, Rīgas kartogrāfijas fabrika

Štrauhmanis, J. Latvijas teritorijas kartografēšana laikā no 1945. līdz 1950. gadam. Humanitārās un sociālās zinātnes. Nr.13, 2008, 107.-111.lpp. ISSN 1407-9291.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196