Tematiskā kartogrāfija un kartosemiotika: kopīgais un atšķirīgais
2012
Jānis Štrauhmanis

Tematiskā kartogrāfija ir viena no kartogrāfijas zinātnes un prakses pamatnozarēm. Kartosemiotikai ir ļoti liela nozīme tematisko karšu zīmju sistēmas veidošanā, jo tikai dažām tematisko karšu grupām ir vairāk vai mazāk unificēta zīmju sistēma. Tāpēc tematiskā kartosemiotika jāuzskata par galveno kartosemiotikas sistēmā.


Atslēgas vārdi
thematic cartography, semiotics, language of maps, thematic cartosemiotics

Štrauhmanis, J. Tematiskā kartogrāfija un kartosemiotika: kopīgais un atšķirīgais. Ģeomātika. Nr.8, 2012, 25.-29.lpp. ISSN 1407-7345. e-ISSN 2255-856X.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196