Starptautiskas kartogrāfijas mācību grāmatas sagatavošanas problēmas
2012
Jānis Štrauhmanis

Veidojot starptautisku mācību grāmatu, pirmkārt, būtu jāvienojas par vairākumam valstu pieņemamu variantu. Otrkārt, jāvienojas par starptautisku autoru kolektīvu, mācību līdzekļa atveidošanas formu ne tikai papīra, bet arī elektroniskā versijā. Treškārt, jāvienojas par mācību līdzekļa valodām un līdz ar to par terminoloģiju. Grāmatā jābūt kartogrāfijā pielietojamo specializēto programmatūru raksturojumam. Nenoliedzami, svarīgs ir starptautiska mācību līdzekļa sagatavošanas un publicēšanas finansējums. Par to būtu jāuzņemas pārraudzība Starptautiskajai Kartogrāfijas asociācijai.


Atslēgas vārdi
coursebooks in cartography, cartographic education, cartographic association

Štrauhmanis, J. Starptautiskas kartogrāfijas mācību grāmatas sagatavošanas problēmas. Ģeomātika. Nr.8, 2012, 30.-33.lpp. ISSN 1407-7345. e-ISSN 2255-856X.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196