Ģeomātikas terminu skaidrojošā vārdnīca
2009
Jānis Štrauhmanis, Armands Auziņš, Ervīns Stūrmanis, Valdis Vanags

Mācību palīgmateriāls sagatavots profesionālās bakalaura un maģistra studiju programmu atsevišķu priekšmetu labākai apguvei izmantojot literatūru svešvalodās


Atslēgas vārdi
ģeomātika, ģeodēzija, kartogrāfija, zemes pārvaldība

Štrauhmanis, J., Auziņš, A., Stūrmanis, E., Vanags, V. Ģeomātikas terminu skaidrojošā vārdnīca. Rīga: RTU Izdevniecība, 2009. 128 lpp. ISBN 978-9984-32-784-4.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196