Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English
Informācija par autoru
Vārds, Uzvārds Juris Rihards Naudžuns
label.academicTitle Doktors
E-pasts juris-rihards.naudzuns@rtu.lv

Publikācijas

Nosaukums Publikācijas veids Izdošanas gads Autori
Analysis of Unconventional Signalized At-Grade Intersections Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā 2011 Aigars Kivliņš, Juris Rihards Naudžuns
Angļu-latviešu Autoceļu terminu tehniskā vārdnīca Zinātniskās monogrāfijas vai kolektīvas monogrāfijas 1999 Ainārs Paeglītis, Peteris Dzenis, Juris Smirnovs, Andris Krēgers, Juris Rihards Naudžuns, Māris Zemītis, Atis Zariņš
Asfaltbetona paraugu mehānisko īpašību izmaiņa atkarībā no slogošanas ātruma un temperatūras Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā 2007 Viktors Haritonovs, Eduards Skuķis, Juris Rihards Naudžuns, Juris Smirnovs
Assessment of the Effectiveness of the Road Traffic Safety Programme 2007–2013 in Latvia Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē 2013 Aldis Lāma, Gatis Lāma, Juris Smirnovs, Juris Rihards Naudžuns
Autoceļu projektēšanas pamatkurss Mācību (akadēmiskās) monogrāfijas vai kolektīvas monogrāfijas, kas paredzētas lietošanai augstākās izglītības iestādēs 2007 Atis Zariņš, Juris Rihards Naudžuns
Bitumena saistvielas fizikālo un novecošanās īpašību analīze Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā 2005 Viktors Haritonovs, Juris Rihards Naudžuns, Juris Smirnovs
Būvinženieru izglītība Latvijā (1862-2002) Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā 2002 Juris Rihards Naudžuns, Jānis Klētnieks
Ceļa segas konstrukcijas nestspējas aprēķinu praktiskās problēmas Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā 2004 Atis Zariņš, Juris Rihards Naudžuns
Ceļa segu risu veidošanās cēloņu noteikšana Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos 2005 Juris Smirnovs, Viktors Haritonovs, Juris Rihards Naudžuns
Ceļa trases projekta līnijas aprakstam lietoto funkciju analīze Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā 2001 Atis Zariņš, Juris Rihards Naudžuns
Atrasti 26 ieraksti, tiek attēloti no 1 līdz 10.[Pirmā/Iepriekšējā] 1,2,3 [Nākamā/Pēdējā]

Vadītie promocijas darbi

Nosaukums Izdošanas gads Autori
Paliekošo deformāciju attīstības dinamika asfaltbetona seguma materiāliem 2010 Viktors Haritonovs
Atrasts viens ieraksts.

Projekti

Nosaukums Nozare Struktūrvienība Atbildīgā persona
Asfaltbetona paliekošo deformāciju veidošanās dinamikas izpēte ar trīsaksiālu cikliskās spiedes testu Būvniecība un arhitektūra 20000 Juris Rihards Naudžuns
Atbalsts RTU doktorantūras attīstībai Izglītība 04000 Santa Rendore
Avenantramīdu koncentrātu inovatīvu ieguves tehnoloģiju ieviešana bioloģiski aktīvu produktu ražošanā RTU pētniecības 14A24 Māra Jure
Būvzinātnes centrs (34-24004-N7045.3) Citi 24004 Ainārs Paeglītis
Būvzinātnes centrs (34-24600-N7045.3) Citi 24600 Ainārs Paeglītis
Ceļu infrastruktūras uzlabošana Baltijas Jūras reģionā Satiksme un transports 20103 Jānis Smirnovs
Ceļu „melno punktu” noteikšanas algoritma izstrāde Satiksme un transports Jānis Smirnovs
Jauna asfaltbetona kompozītmateriāla un stiprības pārbaudes tehnoloģijas izstrāde, iegūstot tērauda ražošanas un dolomīta karjeru blakusproduktu lietderīgu pielietojumu Materiālu tehnoloģija 20100 Juris Smirnovs
Methods of critical infrastructure control Enerģētika 04000 Nadežda Kuņicina
Studiju programmas modernizēšana Transportbūvju studiju nozarē Rīgas Tehniskajā universitātē Izglītība 20103 Ainārs Paeglītis