Informācija par autoru
Vārds, Uzvārds:

Juris Rihards Naudžuns

Zinātniskais grāds:

Doktors

E-pasts:

juris-rihards.naudzuns(at)rtu.lv

Publikācijas
Atrasti 26 rezultāti tiek attēloti no 1 līdz 10.
Prediction of Rutting Formation in Asphalt Concrete Pavement
(2010)
Viktors Haritonovs, Juris Smirnovs, Juris Rihards Naudžuns
Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē
Autoceļu projektēšanas pamatkurss
(2007)
Atis Zariņš, Juris Rihards Naudžuns
Mācību (akadēmiskās) monogrāfijas vai kolektīvas monogrāfijas, kas paredzētas lietošanai augstākās izglītības iestādēs
Effectiveness of the 2000–2006 National Road Traffic Safety Programme Implementation in Latvia
(2007)
Juris Smirnovs, Juris Rihards Naudžuns, Aldis Lāma
Zinātniskais raksts, kas iekļauts ERIH datu bāzēs INT1 vai INT2 kategorijas žurnālos
Road Traffic Safety in the Baltic States
(2006)
Juris Smirnovs, Juris Rihards Naudžuns, Aldis Lāma
Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē

Vadītie promocijas darbi
Atrasti 1 rezultāti tiek attēloti no 1 līdz 1.
Projekti
Atrasti 10 rezultāti tiek attēloti no 1 līdz 10.
Asfaltbetona paliekošo deformāciju veidošanās dinamikas izpēte ar trīsaksiālu cikliskās spiedes testu
Būvniecība un arhitektūra
Juris Rihards Naudžuns
Atbalsts RTU doktorantūras attīstībai
Izglītība
Santa Rendore
Avenantramīdu koncentrātu inovatīvu ieguves tehnoloģiju ieviešana bioloģiski aktīvu produktu ražošanā
RTU pētniecības
Māra Jure
Būvzinātnes centrs (34-24004-N7045.3)
Citi
Ainārs Paeglītis
Būvzinātnes centrs (34-24600-N7045.3)
Citi
Ainārs Paeglītis
Ceļu infrastruktūras uzlabošana Baltijas Jūras reģionā
Satiksme un transports
Jānis Smirnovs
Ceļu „melno punktu” noteikšanas algoritma izstrāde
Satiksme un transports
Jānis Smirnovs
Jauna asfaltbetona kompozītmateriāla un stiprības pārbaudes tehnoloģijas izstrāde, iegūstot tērauda ražošanas un dolomīta karjeru blakusproduktu lietderīgu pielietojumu
Materiālu tehnoloģija
Juris Smirnovs
Methods of critical infrastructure control
Enerģētika
Nadežda Kuņicina
Studiju programmas modernizēšana Transportbūvju studiju nozarē Rīgas Tehniskajā universitātē
Izglītība
Ainārs Paeglītis