Informācija par autoru
Vārds, Uzvārds:

Viktors Haritonovs

Struktūrvienība:

(31300) Būvniecības inženierzinātņu institūts

Zinātniskais grāds:

Doktors

E-pasts:

Viktors.Haritonovs(at)rtu.lv

Publikācijas
Atrasti 91 rezultāti tiek attēloti no 1 līdz 10.
Economic and Environmental Analysis of Crumb Rubber Modified Asphalt
(2022)
Artūrs Riekstiņš, Viktors Haritonovs, Verners Straupe
Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē

Projekti
Atrasti 21 rezultāti tiek attēloti no 1 līdz 21.
Ceļu un tiltu katedra (34-24101-N7045.8)
Citi
Andris Paeglītis
Asfaltbetona paliekošo deformāciju veidošanās dinamikas izpēte ar trīsaksiālu cikliskās spiedes testu
Būvniecība un arhitektūra
Juris Rihards Naudžuns
Avenantramīdu koncentrātu inovatīvu ieguves tehnoloģiju ieviešana bioloģiski aktīvu produktu ražošanā
RTU pētniecības
Māra Jure
Būvmateriālu un būvizstrādājumu katedra (34-24502-Y7010.20515)
Citi
Aleksandrs Korjakins
Būvzinātnes centrs (34-24004-N7045.3)
Citi
Ainārs Paeglītis
Būvzinātnes centrs (34-24600-N7045.3)
Citi
Ainārs Paeglītis
Ceļu un tiltu katedra (34-24101-L8177)
Citi
Viktors Haritonovs
Ceļu un tiltu katedra (34-24101-L8193)
Citi
Viktors Haritonovs
Ceļu un tiltu katedra (34-24101-PL2592.1)
Citi
Viktors Haritonovs
Ceļu un tiltu katedra (34-24101-PL2592.A)
Citi
Viktors Haritonovs
Dolomīta ražošanas atkritumu pielietojums keramzītbetona izgatavošanā
Būvniecība un arhitektūra
Aleksandrs Korjakins
Inovatīva frēzētā asfaltbetona izmantošana ilgtspējīgiem ceļa segas konstruktīvajiem slāņiem
Citi
Viktors Haritonovs
Inovatīva industriālu blakusproduktu izmantošana ilgstpējīgiem asfaltbetona seguma maisījumiem
Citi
Viktors Haritonovs
Inovatīvi un daudzfunkcionāli kompozītmateriāli ilgtspējīgām būvēm no vietējām izejvielām
Būvniecība un arhitektūra
Diāna Bajāre
Jauna asfaltbetona kompozītmateriāla un stiprības pārbaudes tehnoloģijas izstrāde, iegūstot tērauda ražošanas un dolomīta karjeru blakusproduktu lietderīgu pielietojumu
Materiālu tehnoloģija
Juris Smirnovs
Jaunie "gudrie" nano-komozītie materiāli ceļiem, tiltiem, būvēm un transporta mašīnām
Materiālu tehnoloģija
Andrejs Krasņikovs
LONG –TERM PERFORMANCE PROPERTIES ASSESSMENT OF ASPHALT CONCRETE WEARING COURSES
Būvniecība un arhitektūra
Viktors Haritonovs
Methods of critical infrastructure control
Enerģētika
Nadežda Kuņicina
Pasīvi šķiedru optiskie sensori energoefektīvai transporta infrastruktūras tehniskā stāvokļa uzraudzībai
Citi
Vjačeslavs Bobrovs
Programmu analīzes un projektu sagatavošanas nodaļa (21-06B01-Y7010.06B02)
Mareks Zeltiņš
Virsmas aktīvās vielas uz poliamīnamīda bāzes ietekmes uz asfaltbetona īpašībām novērtējums
Būvniecība un arhitektūra
Viktors Haritonovs