Bitumena un bitumena maisījumu testēšana ar rotācijas reometru
Aina Bernava, Rita Bērziņa, Remo Merijs-Meri, Jānis Zicāns, Viktors Haritonovs

Tehnoloģijas apraksts

Rotācijas reometrs (User Manual DSR 500 Version No- UK06/2021, Lamy Rheology Instruments) ir izmantojams, lai rokas vai automātiskā režīmā mērītu šķidru vielu (tostarp, bitumena un bitumena maisījumu) viskozitātes un bīdes sprieguma izmaiņas laikā pie norādītās temperatūras līdz 200 oC. Atkarībā no izvēlētās vārpstas (MK SV 421 vai MK SV 429), testam nepieciešams 8-13 ml produkta; vārpstas rotācijas ātrums ir robežās no 0.3-1500 apgr./min.Pielietojums

Rotācijas reometru pielieto šķidrumu (tostarp, bitumena un bitumena maisījumu) reoloģisko īpašību testēšanai pie dažādām testēšanas temperatūrām un vārpstas rotācijas ātrumiem.Priekšrocības

Rotācijas reometra izmantošanas priekšrocība ir iespēja notestēt šķidru vielu reoloģiskās īpašības (tostarp bitumena viegliestrādājamību) pie dažādām testa temperatūrām, griešanās ātruma vai bīdes ātruma, izmantojot nelielu daudzumu produkta.Atslēgas vārdi

Bitumens,bitumena maisījumi,reoloģiskās īpašības,rotācijas reometrs

Tehnoloģiju piedāvājumu apkopošanu veic Tehnoloģiju un zināšanu pārneses centrs.
E-pasts: inovacijas@rtu.lv
Tālr.: +371 25758587
www.inovacijas.rtu.lv