Bitumena un bitumena maisījumu daudzkārtīgas slodzes šļūdes atjaunošanās (MSCR) tests
Remo Merijs-Meri, Aina Bernava, Rita Bērziņa, Jānis Zicāns, Viktors Haritonovs

Tehnoloģijas apraksts

Izmantojot DSR (Anton Paar RheoCompass™), saskaņā ar AASHTO T 350-14 bitumena saistviela tiek slogota (1s) un secīgi atslogota (9s) 60 periodiski atkārtojošos ciklos, sākumā līdz 0,1kPa un pēc tam līdz 3,2 kPa. Daudzkārtīgas slodzes šļūdes atjaunošanās (MSCR) testā nosaka divus parametrus - procentuālo elastīgo atjaunošanos un neatgriezenisko šļūdes padevību.Pielietojums

Daudzkārtīga sprieguma šļūdes atjaunošanās testu (MSCR) izmanto, lai novērtētu uz bitumena bāzētu saistvielu procentuālo elastīgo atjaunošanos un neatgriezenisko šļūdes padevību.Priekšrocības

Daudzkārtīga spieguma šļūdes atjaunošanās testu (MSCR) izmanto, lai novērtētu uz bitumenu bāzētu maisījumu veiktspēju pēc Superpave klasifikācijas sistēmas.Atslēgas vārdi

MSCR tests,bitumens,bitumena maisījumi

Tehnoloģiju piedāvājumu apkopošanu veic Tehnoloģiju un zināšanu pārneses centrs.
E-pasts: inovacijas@rtu.lv
Tālr.: +371 25758587
www.inovacijas.rtu.lv