Bitumena un bitumena saistvielas penetrācijas noteikšana ar adatas penetrācijas metodi
Remo Merijs-Meri, Aina Bernava, Rita Bērziņa, Jānis Zicāns, Viktors Haritonovs

Tehnoloģijas apraksts

Ar adatas penetrācijas metodi, mēra adatas iegrimi kondicionētā bitumena vai bitumena saistvielas testēšanas paraugā. Penetrācijai aptuveni līdz 330*0.1 mm, darba parametri ir jānosaka 25 ⁰C temperatūrā, slogošanas ilgums 5s. Penetrāciju nosaka ar pusautomātisko digitālo penetrometru B056-02 KIT, MATEST. Testēšanas procedūru veic ūdens vannā iegremdētam paraugam vai arī paraugam minutes laikā pēc tā izņemšanas no transportēšanas trauka ar atbilstošu temperatūru. Penetrācijas vērtības noteikšanai vērā ņem trīs derīgus mērījumu rezultātus.Pielietojums

Adatas penetrācijas metode ir piemērota bitumena un bitumena saistvielu paraugu penetrācijas noteikšanai. Tā paredzēta bitumena un bitumena saistvielu izstrādājumu neviendabīguma konstatācijai.Priekšrocības

Adatas penetrācijas metode ir piemērota bitumena un bitumena saistvielu penetrācijas noteikšanai ar nelielu parauga masu (no 80- 170 ml), kā arī eksperimentāliem paraugiem pirms rūpnieciskas izgatavošanas.Atslēgas vārdi

bitumens,bitumena maisījumi,penetrācija

Tehnoloģiju piedāvājumu apkopošanu veic Tehnoloģiju un zināšanu pārneses centrs.
E-pasts: inovacijas@rtu.lv
Tālr.: +371 25758587
www.inovacijas.rtu.lv