Bitumena un bitumena saistvielas mīkstēšanas temperatūras noteikšana ar gredzena - lodes metodi
Remo Merijs-Meri, Aina Bernava, Rita Bērziņa, Jānis Zicāns, Viktors Haritonovs

Tehnoloģijas apraksts

Uz diviem horizontāliem bitumena vai bitumena saistvielas diskiem, kuri iekausēti misiņa gredzenos ar apmali to centrā tiek novietotas standarta tērauda lodes. Masai, kuras paredzamā mīkstēšanas temperatūra ir diapazonā no 25⁰ C līdz 80C eksperiments tiek veikts ūdens vannā, kuras sākuma temperatūru ir 5C. Tā tiek sildīta ar kontrolētu ātrumu līdz temperatūrai, pie kuras bitumena vai bitumena saistvielas diski kļūtu pietiekami mīksti, lai uz tiem novietotās lodes iegrimtu bitumenā vai bitumena saistvielā un nolaistos lejup par 25 ± 0.4 mm. Mīkstēšanas temperatūru nosaka kā vidējo no katras lodes cauriešanas temperatūras. Tests tiek veikts ar Automatic Digital Ring and Ball Apparatus B070M, MATEST (Innovative Global Manufacturer, Itālija) iekārtu.Pielietojums

Izmantojot lodes - gredzena metodi ir iespējams noteikt bitumena un bitumena saistvielu mīkstēšanas temperatūru, izmantojot nelielu masas daudzumu.Priekšrocības

Izmantojot lodes - gredzena metodi ir iespējams noteikt bitumena un bitumena saistvielas mīkstēšanas temperatūru eksperimentāliem paraugiem pirms rūpnieciskas izgatavošanas, izmantojot nelielu masas daudzumu.Atslēgas vārdi

Mīksttapšana,bitumens,bitumena saistvielas

Tehnoloģiju piedāvājumu apkopošanu veic Tehnoloģiju un zināšanu pārneses centrs.
E-pasts: inovacijas@rtu.lv
Tālr.: +371 25758587
www.inovacijas.rtu.lv