Informācija par autoru
Vārds, Uzvārds:

Eduards Skuķis

Struktūrvienība:

(24000) Būvniecības inženierzinātņu fakultāte

Zinātniskais grāds:

Doktors

E-pasts:

Eduards.Skukis(at)edu.rtu.lv

ORCID: orcid-logo 0000-0002-9883-4403
Publikācijas
Atrasti 42 rezultāti tiek attēloti no 1 līdz 10.
Compressive Failure of Quasi-Static Indented CFRP / Aluminium Honeycomb Sandwich Panels
(2019)
Guntis Japiņš, Kaspars Kalniņš, Oļģerts Ozoliņš, Eduards Skuķis
Publikācijas konferenču materiālos, kas ir indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS

Projekti
Atrasti 9 rezultāti tiek attēloti no 1 līdz 9.
Asfaltbetona paliekošo deformāciju veidošanās dinamikas izpēte ar trīsaksiālu cikliskās spiedes testu
Būvniecība un arhitektūra
Juris Rihards Naudžuns
Bojājumu pretestības novērtējuma metodikas izstrāde un validācija Eiropas kosmosa sektora sendvičtipa konstrukcijām.
Materiālu tehnoloģija
Kaspars Kalniņš
Elastomēru materiālu detaļu elastīgā nestabilitāte pie lielām deformācijām
Mašīnbūve
Sergejs Gluhih
Jauna asfaltbetona kompozītmateriāla un stiprības pārbaudes tehnoloģijas izstrāde, iegūstot tērauda ražošanas un dolomīta karjeru blakusproduktu lietderīgu pielietojumu
Materiālu tehnoloģija
Juris Smirnovs
Materiālu un konstrukciju institūts (34-24500-L7010.24500.KN)
Citi
Kaspars Kalniņš
Robustu projektēšanas vadlīniju izstrāde nesējraķešu kompozītām konstrukcijām ievērtējot ģeometriskās nepilnības
Aeronautika
Kaspars Kalniņš
Termoplastiska Hibrīdšķiedra Aditīvām Ražošanas Tehnoloģijām – 3D
Citi
Liene Šāble
Vibrāciju korelācijas metode konstrukciju drošuma novērtēšanai
Būvniecība un arhitektūra
Kaspars Kalniņš
Vieglu pilna mēroga termoplastisku tekstila 3D kompozītu konstrukciju izgatavošana ar `viena piegājiena` metodi
Materiālu tehnoloģija
Kaspars Kalniņš