Vibration Correlation Technique for Cylindrical Structural Safety Assessment
2023
Eduards Skuķis

Aizstāvēšana
17.03.2023. 14:15, Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības inženierzinātņu fakultātē, 6A Ķīpsalas ielā, 342. kabinetā

Zinātniskais vadītājs
Kaspars Kalniņš

Recenzenti
Dmitrijs Serdjuks, Haim Abramovich, Chiara Bisagni

Promocijas darbā izstrādāta vibrācijas korelācijas tehnika kā nesagraujoša testa metode čaulu kritiskās slodzes novērtēšanai. Nesagraujošās metodes pret nepilnībām jutīgu plānsienu konstrukciju kritiskās slodzes aprēķiniem ir viens no svarīgākajiem paņēmieniem jaunu konstrukciju un liela mēroga kosmosa konstrukciju skaitlisko modeļu validācijai. Vibrācijas korelācijas tehnika (VCT) ļauj noteikt kritisko slodzi dažādu veidu konstrukcijām, nesasniedzot bifurkācijas punktu.


Atslēgas vārdi
Buckling; vibration correlation technique; natural frequencies
DOI
10.7250/9789934228698

Skuķis, Eduards. Vibration Correlation Technique for Cylindrical Structural Safety Assessment. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2023. 120 lpp.

Publikācijas valoda
English (en)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196