Transporta slodzes pieauguma ietekme uz vides kvalitāti
Apvienotais pasaules latviešu zinātnieku III kongress un Letonikas IV kongress "Zinātne, sabiedrība un nacionālā identitāte": sekcija "Tehniskās zinātnes": tēžu krājums 2011
Atis Zariņš, Jānis Smirnovs

Pētījums par satiksmes intensitātes ietekmi uz vides kvalitāti


Atslēgas vārdi
traffic intensity, quality of environment

Zariņš, A., Smirnovs, J. Transporta slodzes pieauguma ietekme uz vides kvalitāti. No: Apvienotais pasaules latviešu zinātnieku III kongress un Letonikas IV kongress "Zinātne, sabiedrība un nacionālā identitāte": sekcija "Tehniskās zinātnes": tēžu krājums, Latvija, Rīga, 24.-27. oktobris, 2011. Rīga: RTU Izdevniecība, 2011, 72.-72.lpp. ISBN 978-9934-10-227-1.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196