Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English
Informācija par autoru
Vārds, Uzvārds Valdis Kampars
Uzruna Mrs
Struktūrvienība (14821) Ķīmijas katedra
Zinātniskais grāds Habilitētais doktors
E-pasts Valdis.Kampars@rtu.lv
ORCID http://orcid.org/0000-0001-5490-8928

Publikācijas

Nosaukums Publikācijas veids Izdošanas gads Autori
Determination of Solvents Characteristics by Comparison the 4-aza-2-(4’-N,N-dimethylaminobenzylidene)-1,3-indandione and 2-(4’-N,N-dimethylaminobenzylidene)-1,3-indandione Solvatochromy Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā 2008 Valdis Kampars, Pauls-Jānis Pastors
Heterogeneous Catalysts for Biodiesel Preparation Based on Nanosized Plasma Processed Alumina Raksts konferenču tēžu krājumā 2012 Kristaps Māliņš, Valdis Kampars, Eriks Palcevskis, Aivars Blūms, Jānis Brinks, Dzidra Jankovica, Ints Šteins, Jānis Grabis, Jūlija Prilucka
N-(Indan-1,3-dion-2-yl)-4-nitropyridinium Betaine Raksts konferenču tēžu krājumā 2010 Kristīne Pīterāne, Māra Plotniece, Valdis Kampars
Nātrija hidroksīda katalizēta rapšu eļļas metanolīzes kinētika mikroviļņu vidē Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā 2008 Iljo Dreijers, Kristaps Māliņš, Valdis Kampars, Tatjana Rusakova
The Trans-Cis Photoisomerization Possibility of Stilbene Azocompaunds by Red Light of He-Ne Laser Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā 2008 Dmitrijs Saharovs, Andris Ozols, Valdis Kokars, Valdis Kampars, Gundars Mežinskis, Ansis Maļeckis, Artūrs Plūdons, M. Rutkis
1H NMR Spectral Analysis of Gasolines with Various Content of Octane Numbers = 1H KMR spektru analīze degvielu paraugiem ar atšķirīgiem oktānskaitļiem Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā 2005 Marina Petrova, Edvards Liepiņš, Valdis Kampars
2-(2',4'-Dinitrofenil)-indān-1,3-dions un tā iegūšanas metode Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā 2000 Valdis Kokars, Valdis Kampars, Ojārs Neilands
2-(4,5,6,7,8,9-Hexahydro-6a-Azaphenylen-2-Ethylene)Indan-1,3-Dione: Disorder in the Crystal Structure Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē 2008 Sergejs Beļakovs, Valdis Kampars, Pauls-Jānis Pastors, Andrejs Tokmakovs
2-(4,5,6,7,8,9-Hexahydro-6a-Azaphenylen-2-Ethylene)Indan-1,3-Dione: Disorder in the Crystal Structure Zinātniskais raksts, kas iekļauts ERIH datu bāzēs INT1 vai INT2 kategorijas žurnālos 2008 Valdis Kampars, Valdis Kokars, E. Jecs, Andrejs Tokmakovs, A. Jurgis, M. Rutkis
2-(4’-N,N-Diaizvietotu amino)benziliden-1,3-indandionu sintēze Raksts konferenču tēžu krājumā 2008 Kristīne Teivena, Valdis Kampars, Juris Gulbis
Atrasti 264 ieraksti, tiek attēloti no 1 līdz 10.[Pirmā/Iepriekšējā] 1,2,3,4,5,6,7,8 [Nākamā/Pēdējā]

Patenti

Nosaukums Autori
Process for the preparation of lactic acid from glycerol Svetlana Čornaja, Konstantīns Dubencovs, Lidija Kuļikova, Vera Serga, Valdis Kampars, Svetlana Žižkuna, Olga Stepanova, Elīna Sproģe, Antons Cvetkovs
Method for manufacturing biodiesel Nataļja Kiričenko, Valdis Kampars
Polēts nelineārs polimēru materiāls Sergejs Gaidukovs, Valdis Kampars, Mārtiņš Rutkis, Edgars Nitišs, Andrejs Tokmakovs
Sulfurētās oglekļa matricas katalizatora sintēzes paņēmiens un izmantošana biodīzeļdegvielas iegūšanai Jānis Briņķis, Kristaps Māliņš, Valdis Kampars
Selektīva glicerīnaldehīda iegūšanas metode no glicerīna un katalizatori tās realizācijai Svetlana Čornaja, Elīna Sproģe, Konstantīns Dubencovs, Lidija Kuļikova, Vera Serga, Valdis Kampars, Antons Cvetkovs
The method for selective production of glyceric acid Svetlana Čornaja, Lidija Kuļikova, Vera Serga, Valdis Kampars, Konstantīns Dubencovs, Svetlana Žižkuna, olga Muravjova
Selektīvi katalizatori pienskābes iegūšanai no glicerīna Svetlana Čornaja, Konstantīns Dubencovs, Lidija Kuļikova, Vera Serga, Valdis Kampars, Svetlana Žižkuna, Olga Stepanova, Elīna Sproģe, Antons Cvetkovs
Glicerīnskābes selektīvās iegūšanas metode un katalizators Svetlana Čornaja, Lidija Kuļikova, Vera Serga, Valdis Kampars, Konstantīns Dubencovs, Svetlana Žižkina, olga Muravjova
Glicerīnskābes iegūšanas metode un katalizators tās realizācijai Valdis Kampars, Svetlana Čornaja, Jānis Grabis, Dzidra Jankoviča, olga Muravjova, Svetlana Žižkuna, Rūta Kampare, Konstantīns Dubencovs
Paņēmiens  biodīzeļa stabilitātes palielināšanai pret oksidēšanos uzglabāšanas laikā Valdis Kampars, Rūta Kampare, Jana Kreicberga
Atrasti 14 ieraksti, tiek attēloti no 1 līdz 10.[Pirmā/Iepriekšējā] 1,2 [Nākamā/Pēdējā]

Komercializācijas pieteikumi

Nosaukums Autori
Degvielas blīvuma noteikšana, izmantojot blīvuma mērītāju DMA 4500 Valdis Kampars, Kristīne Lazdoviča
Degvielu viskozitātes noteikšana, izmantojot viskozimetru SVM 3000 Kristīne Lazdoviča, Valdis Kampars
Infrasarkanās spektroskopijas pakalpojumi izmantojot pilnās iekšējās atstarošanas ierīci Valdis Kampars, Kristīne Lazdoviča
Mitruma satura noteikšana, izmantojot mitruma analizatoru EM120-HR Valdis Kampars, Kristīne Lazdoviča
Termiskās analīzes pakalpojumi Valdis Kampars, Kristīne Lazdoviča
Atrasti 5 ieraksti, tiek attēloti visi ieraksti.

Vadītie promocijas darbi

Nosaukums Izdošanas gads Autori
Hromofori un luminofori uz β,β’-triketonu un β-diketonu bāzes 2020 Ilze Māliņa
Graudkopības atlikumu vidēji ātrā pirolīze 2019 Kristīne Lazdoviča
Rapšu eļļas interesterifikācijas reakciju pētījumi 2017 Zane Ābelniece
Furfurola un etiķskābes iegūšana bērza koksnes priekšapstrādes procesā 2012 Māris Puķe
Rapšu eļļas pāresterificēšanas reakcijas ietekmējošie faktori un to optimizācija 2012 Kristaps Māliņš
Atrasti 5 ieraksti, tiek attēloti visi ieraksti.

Projekti

Nosaukums Nozare Struktūrvienība Atbildīgā persona
Amorfo molekulāro organisko stiklu un polimēru sintēze fotorefraktīvajiem un nelineārās optikas materiāliem. Materiālu tehnoloģija 14800 Valdis Kokars
Atbalsts RTU doktorantūras attīstībai Izglītība 04000 Santa Rendore
Avenantramīdu koncentrātu inovatīvu ieguves tehnoloģiju ieviešana bioloģiski aktīvu produktu ražošanā RTU pētniecības 14A24 Māra Jure
B 30 raksturojumi un to noteikšana Citi, IZM-RTU Valdis Kampars
Benzīna ķīmiskais sastāvs, oktānskaitlis un sadegšanas siltums Organiskā ķīmija Valdis Kampars
Biodīzeļdegvielas sintēze rapšu eļļas interesterifikācijā Organiskā ķīmija 14800 Valdis Kampars
Daudzfunkcionālie materiāli un kompozāti,fotonika un nanotehnoloģijas. Projekts Nr.1 Fotonika un materiāli fotonikai apakšprojekts Nr.1.3. (Y8092) Citi 14000 Valdis Kampars
Degvielu kvalitātes kontroles un pētījumu laboratorijas pilnveidošana Citi, IZM-RTU Valdis Kampars
Eiropas energotehnoloģiju stratēģiskā plāna Latvijas aktivitāšu atbalsta zinātniskā grupa RTU pētniecības 14800 Ralfs Meždreijs
Elektronisko norēķinu sistēma Informācijas tehnoloģijas Gatis Praličs
Fotonika un materiāli fotonikai (IMIS2) Organiskā ķīmija 14821 Valdis Kampars
Gaismu emitējošu un ar šķīdumu metodēm apstrādājamu organisku molekulāro stiklu dizains un pētījumi Materiālu tehnoloģija 14800 Valdis Kampars
Jauni heterogēni katalizatori biodīzeļdegvielas ražošanai Organiskā ķīmija 04055 Valdis Kampars
Lietišķās ķīmijas institūts (13-14800-Y8082.4) 14800 Valdis Kampars
Lietišķās ķīmijas institūts (32-14800-Y8082.4) 14800 Valdis Kampars
Lietišķās ķīmijas institūts (34-14800-F2586) 14800 Valdis Kampars
Lietišķās ķīmijas institūts (34-14800-N7049.1) Citi 14800 Valdis Kampars
Lietišķās ķīmijas institūts (34-14800-PL2586.1) 14800 Valdis Kampars
Lietišķās ķīmijas institūts (34-14800-RSFF.LĶI) 14800 Valdis Kampars
Lietišķās ķīmijas institūts (34-14800-Y8082.4) 14800 Valdis Kampars
Lietišķās ķimijas institūts (34-14800-YD8111.1) Citi 14800 Valdis Kampars
Lietišķās valodniecības institūts (34-23200-YD8122) Citi 23202 Marina Platonova
Lietišķo elementu pastiprināšana RTU studiju programmās " Ķīmija" Izglītība Valdis Kampars
Methods of critical infrastructure control Enerģētika 04000 Nadežda Kuņicina
Mezoporaini uznestie MgO heterogēni katalizatori modernas biodīzeļdegvielas sintēzei Organiskā ķīmija 14800 Valdis Kampars
Moderna biodīzeļdegviela no augu eļļas ražošanas lipīdu-ziepju atlikuma Organiskā ķīmija 14800 Valdis Kampars
Moderno biodegvielu ražošanas iespējas Latvijā un elektrotransportlīdzekļu perspektīvas (L8699) Citi 14800 Valdis Kampars
Nanostrukturēti katalizatori un tehnoloģija biodīzeļdegvielas ražošanai RTU pētniecības 14800 Ralfs Meždreijs
Pētnieciskā un tehnoloģiskā potenciāla attīstība jaunu nanostrukturētu materiālu un saistīto pielietojumu izstrādei Citi 14821 Valdis Kampars
Polimēru elektro-optiskā modulatora prototipa izstrāde RTU pētniecības 14800 Ralfs Meždreijs
Rapšu eļļas ražošanas/rafinēšanas atkritumu izmantošana ogļūdeņražu un biodīzeļa sintēzei Organiskā ķīmija 14800 Valdis Kampars
Rīgas Tehniskās universitātes studiju programmu fragmentācijas samazināšana un resursu koplietošanas stiprināšana Izglītība 02000 Gundars Alksnis
Sakārtotas struktūras metālu modificētu SBA-15 katalizatoru izmantošana CO2 hidrogenēšanā metanola vai augstāko spirtu iegūšanai Citi 14800 Valdis Kampars
Ūdeņraža un biodegvielu ieguves inovatīvās tehnoloģijas, to uzglabāšana, kvalitātes kontrole, kvalitātes nodrošināšana un izmantošana Latvijā Enerģētika 14800 Valdis Kampars