Informācija par autoru
Vārds, Uzvārds:

Valdis Kampars

Uzruna:

Mrs

Zinātniskais grāds:

Habilitētais doktors

E-pasts:

Valdis.Kampars(at)rtu.lv

ORCID: orcid-logo 0000-0001-5490-8928
Publikācijas
Atrasti 279 rezultāti tiek attēloti no 1 līdz 10.
Steam Distillation of Acidulated Soapstock and FAME Synthesis
(2022)
Lauma Laipniece, Valdis Kampars
Publikācijas konferenču materiālos, kas ir indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS
Agglomeration of Fe/SBA-15 with Clays for Fischer–Tropsch Synthesis
(2022)
Agija Stanke, Valdis Kampars
Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē

Patenti
Atrasti 15 rezultāti tiek attēloti no 1 līdz 10.
Projekti
Atrasti 33 rezultāti tiek attēloti no 1 līdz 33.
Amorfo molekulāro organisko stiklu un polimēru sintēze fotorefraktīvajiem un nelineārās optikas materiāliem.
Materiālu tehnoloģija
Valdis Kokars
Atbalsts RTU doktorantūras attīstībai
Izglītība
Santa Rendore
Avenantramīdu koncentrātu inovatīvu ieguves tehnoloģiju ieviešana bioloģiski aktīvu produktu ražošanā
RTU pētniecības
Māra Jure
B 30 raksturojumi un to noteikšana
Citi, IZM-RTU
Valdis Kampars
Benzīna ķīmiskais sastāvs, oktānskaitlis un sadegšanas siltums
Organiskā ķīmija
Valdis Kampars
Biodīzeļdegvielas sintēze rapšu eļļas interesterifikācijā
Citi
Valdis Kampars
Daudzfunkcionālie materiāli un kompozāti,fotonika un nanotehnoloģijas. Projekts Nr.1 Fotonika un materiāli fotonikai apakšprojekts Nr.1.3. (Y8092)
Citi
Valdis Kampars
Degvielu kvalitātes kontroles un pētījumu laboratorijas pilnveidošana
Citi, IZM-RTU
Valdis Kampars
Eiropas energotehnoloģiju stratēģiskā plāna Latvijas aktivitāšu atbalsta zinātniskā grupa
RTU pētniecības
Ralfs Meždreijs
Elektronisko norēķinu sistēma
Informācijas tehnoloģijas
Gatis Praličs
Fotonika un materiāli fotonikai (IMIS2)
Organiskā ķīmija
Valdis Kampars
Jauni heterogēni katalizatori biodīzeļdegvielas ražošanai
Organiskā ķīmija
Valdis Kampars
Lietišķās ķīmijas institūts (13-14800-Y8082.4)
Valdis Kampars
Lietišķās ķīmijas institūts (32-14800-Y8082.4)
Valdis Kampars
Lietišķās ķīmijas institūts (34-14800-DOK.LĶI/20)
Citi
Valdis Kampars
Lietišķās ķīmijas institūts (34-14800-F2586)
Valdis Kampars
Lietišķās ķīmijas institūts (34-14800-N7049.1)
Citi
Valdis Kampars
Lietišķās ķīmijas institūts (34-14800-PL2586.1)
Valdis Kampars
Lietišķās ķīmijas institūts (34-14800-RSFF.LĶI)
Valdis Kampars
Lietišķās ķīmijas institūts (34-14800-Y8082.4)
Valdis Kampars
Lietišķās ķimijas institūts (34-14800-YD8111.1)
Citi
Valdis Kampars
Lietišķo elementu pastiprināšana RTU studiju programmās " Ķīmija"
Izglītība
Valdis Kampars
Methods of critical infrastructure control
Enerģētika
Nadežda Kuņicina
Mezoporaini uznestie MgO heterogēni katalizatori modernas biodīzeļdegvielas sintēzei
Citi
Valdis Kampars
Moderna biodīzeļdegviela no augu eļļas ražošanas lipīdu-ziepju atlikuma
Citi
Valdis Kampars
Moderno biodegvielu ražošanas iespējas Latvijā un elektrotransportlīdzekļu perspektīvas (L8699)
Citi
Valdis Kampars
Nanostrukturēti katalizatori un tehnoloģija biodīzeļdegvielas ražošanai
RTU pētniecības
Ralfs Meždreijs
Pētnieciskā un tehnoloģiskā potenciāla attīstība jaunu nanostrukturētu materiālu un saistīto pielietojumu izstrādei
Citi
Valdis Kampars
Polimēru elektro-optiskā modulatora prototipa izstrāde
RTU pētniecības
Ralfs Meždreijs
Rapšu eļļas ražošanas/rafinēšanas atkritumu izmantošana ogļūdeņražu un biodīzeļa sintēzei
Citi
Valdis Kampars
Rīgas Tehniskās universitātes studiju programmu fragmentācijas samazināšana un resursu koplietošanas stiprināšana
Citi
Inga Misiņa
Sakārtotas struktūras metālu modificētu SBA-15 katalizatoru izmantošana CO2 hidrogenēšanā metanola vai augstāko spirtu iegūšanai
Citi
Valdis Kampars
Ūdeņraža un biodegvielu ieguves inovatīvās tehnoloģijas, to uzglabāšana, kvalitātes kontrole, kvalitātes nodrošināšana un izmantošana Latvijā
Enerģētika
Valdis Kampars