Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Komercializācijas pieteikums: Termiskās analīzes pakalpojumi

Nosaukums Termiskās analīzes pakalpojumi
Anotācija

Termisko analīzi izmanto, lai pētītu parauga termisko stabilitāti, sadalīšanās temperatūras, vielas kušanu un kristalizāciju, kā arī stiklošanās temperatūras. Var veikt ekspress analīzi, nosakot analizējamam paraugam gaistošo vielu saturu un cieto atlikumu. Piedāvājam veikt cietu, šķidru, polimērveida paraugu un neorganiskas vielas termisko analīzi.

Atslēgas vārdi termiskā analīze, materiālu testēšanas pakalpojumi
Autori Valdis Kampars
Kristīne Lazdoviča
Struktūrvienība (14800) Lietišķās ķīmijas institūts
Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija, NACE 2 Zinātniskās pētniecības darbs
Citi profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi
Tehnoloģijas/produkta apraksts

Paraugu termiskajā analīzē izmanto termogravimetrijas iekārtu Perkin Elmer STA 6000 (skat. attēlu.) Termisko analīzi var veikt temperatūras intervālā no 30 līdz 1000 °C, inertā slāpekļa atmosfērā ar plūsmas ātrumu 20 ml/min, izmantojot temperatūras celšanas ātrumu no 1 līdz 100 °C/min. Klients kā produktu saņems termogrammas kā izdruku. Varam veikt arī termogrammu analīzi un atšifrēšanu.

1. att. Termogravimetrijas iekārta Perkin Elmer STA 6000.

Iespējamais pielietojums Piedāvātie testēšanas pakalpojumi ir noderīgi nozarēm, kas saistītas ar materiālzinātni, kā arī ar fotonikas, degvielas, pārtikas un vides nozarēm.
Priekšrocības

Ātra metode, lai novērtētu analizējamā parauga termiskās īpašības.

Tehnoloģijas gatavības līmenis Sekmīga sistēmas ekspluatācija
Vēlamais sadarbības veids • Līgumdarbi par termisko analīzi.
ID 101
Kontaktinformācija Linda Šufriča, e-pasts: inovacijas@rtu.lv; tel.: 28442736